Időpont
2019/04/13/
00:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és az aradi esperesség közös szervezésében április 13-án, szombaton Máriaradnán keresztúti ájtatosságot tartanak a fiataloknak.