Időpont
2023/11/20/ - 2023/12/31/
Egész napos

Kategóriák Nincs Kategóriák


Megjelent a temesvári Püspökség 2024. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A 2024-es pasztorális év központi témája a Misszió (küldetés), mottója pedig: „Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben.“ (ApCsel 4, 33). Erre utal a falinaptár illusztrációja is: Szent Gellért püspök hirdeti az Evangéliumot. (Olajfestmény a Püspökségen, Temesvár,Túry Gyula, 1897). A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 6 lej (külföldi megrendelések esetén 1.50 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján, valamint a Szent György székesegyházban beszerezhető.

Kapható továbbá a 2024. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a Szent György székesegyházban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.