Időpont
2021/02/17/
00:00

Kategóriák Nincs Kategóriák


A temesvári Püspökség, valamint az egyházmegye plébániáinak alkalmazottai számára február 17-én, hamvazószerdán 10-13 óra között online lelkinapot tartanak, amelynek programjában elmélkedés és kiscsoportos tevékenység szerepel. A lelki programot Excellenciás Anton Coșa kisinyovi (Moldovai Köztársaság) római katolikus püspök vezeti.