Időpont
2020/11/15/
Egész napos

Kategóriák Nincs Kategóriák


Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje. Névünnepe alkalmából a temesvári egyházmegye templomaiban a Caritas Szervezet gyűjtést szervez, az adományokat pedig – a magyar királylány emberszeretetének, önfeláldozó segítőkészségének emlékére – a szegények, elesettek, rászorulók támogatására fordítják. A segíteni akarók idén november 15-én, a vasárnapi szentmiséken helyezhetik el pénzadományaikat a templomokban erre a célra kijelölt perselyben. Az összeget az Egyházmegyei Caritas Szervezet idén a magányos, egyedül élő idős emberek támogatására ajánlja fel.