Az északi féltekén januárban ünnepeljük a keresztény egységhetet. Ferenc pápa januári videóüzenetében imára szólít, hogy a hagyományok különbözőségét Isten ajándékának tekintsük, ne pedig konfliktus okozóinak. A hitbeli fejlődéshez szükségünk van az ökumenikus párbeszédre más felekezethez és közösséghez tartozó testvéreinkkel.

Adriana Masotti / Gedő Ágnes – Vatikán

Nem szabad félnünk a karizmák sokféleségétől az egyházban. Éppen ellenkezőleg, örülnünk kell, hogy megélhetjük ezt a sokféleséget. Ezzel a felhívással indul Ferenc pápa az egész egyháznak szóló videóüzenete, melyet a pápa imavilághálója tett közzé a Szentatya imaszándékával 2024 első hónapjára.

„Már az első keresztény közösségekben jelen volt és feszültségben állt egymással a különbözőség és az egység, hogy egy felsőbb szinten oldódjon föl. De van itt még valami. Ahhoz, hogy előrehaladjunk a hitben, szükségünk van az ökumenikus párbeszédre is a más felekezethez és keresztény közösséghez tartozó testvéreinkkel.”

A Lélekben a sokféleség nem okoz konfliktust

A különbözőség tehát a pápa szerint nem zavaró vagy kellemetlen tényező, hanem ajándék, amelyet Isten ad a keresztény közösségnek, hogy egyetlen testként, Krisztus testeként növekedjék. „Gondoljunk például a keleti egyházakra! Megvannak a maguk hagyományaik, sajátos liturgikus rítusaik, de megtartják a hit egységét. Erősítik, nem bomlasztják az egységet. Ha hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, akkor a gazdagság, a sokszínűség, a különbözőség soha nem okoz konfliktust. A Lélek arra emlékeztet minket, hogy elsősorban Isten szeretett gyermekei vagyunk. Valamennyien egyenlőek Isten szeretetében, és mind mások.”

Ismerjük fel a sokszínűség ajándékát!

Kérnünk kell az Úrtól a képességet, hogy felfedezzük az egységet a különbözőségben – buzdít januári imaszándékában a pápa. „Imádkozzunk, hogy a Lélek segítsen nekünk felismerni a különböző karizmák ajándékát az egyes keresztény közösségekben, és hogy felfedezzük azt a gazdagságot, amelyet a katolikus egyházon belül működő különböző rítusok hagyománya hordoz.”

A keleti egyházak kincse

A videóüzenetet kísérő közlemény rámutat, hogy Ferenc pápa külön megemlíti a keleti egyházakat, majd kifejti, hogy számos keleti egyház közösségben áll Rómával, mint a bizánci katolikusok, az ukrán görögkatolikus egyház, vagy a görög melkita egyház. További példákat találunk a katolikus rítusok különbözőségére a szír-malabár és a szír-malankár egyházban, melyek Indiában születtek. A maronita egyház líbiai, a kopt katolikus egyház egyiptomi eredetű, de említhetjük az örmény katolikus egyházat, a káld egyházat, ami Irakban többségben van, vagy az etióp-eritreai katolikus egyházat és még sorolhatnánk. Ezért tehát minden keresztény Isten szeretett gyermeke. Mind egyformák vagyunk Isten szeretetében, és mind különbözőek – állapítja meg a pápa.

A kereszt egységbe von minket

A pápa januári videójának vezérfonala a kereszt, mely az egység és a különbözőség szimbóluma – folytatódik a közlemény. A kereszt, mely megjelenik az ajtókon, a sziklákon, a templomokon, megmutatva, milyen gazdagság rejlik a keresztény közösségek sajátos eltéréseiben. Alda Merini költőnő így fogalmazott: „A kereszt nem egy ókori római karó, hanem az a fa, amelyre Isten ráírta evangéliumát”, ami előtt minden keresztény találkozik, túl a különböző felekezeteken, hagyományokon, rítusokon. A videó zárójelenetében egy óriási keresztet látunk, melyet különböző származású keresztények ezrei formáznak, ezzel jelképezve a pápa befogadásra szóló felhívását. Nem véletlen egybeesésről van szó – mutat rá a közlemény -, január hónap ugyanis az észak féltekén a keresztények egységéért tartott imahét ideje, amelynek témája: „Szeresd Uradat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27).

P. Fornos: a karizmák és tradíciók a Lélek jelenlétét mutatják

Frédéric Fornos S.J atya, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója aláhúzza, hogy a karizmák, a teológiai és rituális hagyományok sokfélesége a katolikus egyházban pozitív jelenség. Sok lelki tradíció is létezik, melyeket például a szerzetesrendek és kongregációk képviselnek. Isten szereti a sokféleséget, ez a Szentlélek jelenlétét mutatja. Így jutunk el az igazság teljességéhez. Ezért tehát, örvendeznünk kell, ahogy Ferenc pápa mondja. Fornos atya végül figyelmünkbe ajánlja azt, amit a pápa a szívén visel: úgy éljük meg az egyházon belüli különbözőséget, mint egy ajándékot, amit Isten ad a keresztény közösségnek azért, hogy egyetlen testként, Krisztus testeként növekedjen.

Forrás: www.vaticannews.va