A Temesvárról Lippára vezető utat jól ismerik azok a római katolikus hívek, akik rendszeresen részt vesznek a Máriaradnára szervezett zarándoklatokon, mivel a két település, Lippa és Radna egymással szemben, a Maros folyó jobb és bal partján fekszik. Az aranyló októberi napsütésben ez az út még szebb. A lombhullató erdők a legszínesebb ruhájukban pompáznak, a kerek hátú dombok fázósan bújnak az ősz foltos takarója alá, és az árnyékok már a kora délutáni órákban egyre hosszabbra nyúlnak.
Október 20-án és 21-én Pál József Csaba temesvári megyés püspök az Arad megyei lippai és temesújfalui római katolikus plébániát kereste fel. Mindkét egyházközség pasztorációját Cădărean Ion lippai plébános végzi.
A vizitáció első napján délután a lippai plébániatemplomban a megyés püspök szentmisét mutatott be, amelyen koncelebrált Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános és a helyi lelkipásztor. A közösség nevében a főpásztort a plébános és Wonerth Loránd, a lippai Caritas szervezet ügyintézője, a plébánia egyháztanácsának tagja köszöntötte. A szentmise zenei szolgálatát Strenger Stefan kántor látta el.
A szentmisén felolvasott evangéliumi szakasz kapcsán homíliájában a megyés püspök rámutatott: – Jézus azt mondta: Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Miféle tűz ez? Ez Jézus szeretetének tüze. Gyakorlatilag ez történik: eljövünk a szentmisére, sokan szentáldozáshoz is járulnak, ahol befogadjuk Jézust, befogadjuk az Ő szeretetét, és ezt a szeretetet később meg akarjuk osztani, hogy eljusson a többi emberhez is
A szentmisét követően Pál József Csaba megyés püspök a templomban találkozott a gyermekek csoportjával. Az ifjúsági csoport tagjaival folytatott megbeszélésre a plébánia termében került sor. Mindkét találkozón részt vett Király Árpád marosi főesperes és Baum Melinda, a marosi főesperesség területén zajló család- és felnőttpasztoráció felelőse. Az este folyamán Pál József Csaba püspök a Hildegardis Wulff Házban találkozott a lippai Caritas szervezet tagjaival. Itt a munkacsoport nevében a megyés püspököt Dr. Imogen Tietze, a karitatív szervezet koordinátora fogadta, aki úgy fogalmazott: – A főpásztort mindig szívesen látják a Hildegardis Házban, nemcsak mint lelkipásztort, hanem mint barátot is”.
Másnap délelőtt a megyés püspök a lippai plébánia munkatársaival, ezt követően pedig Florin Fabius Pera polgármesterrel találkozott. Délben a főpásztor a temesújfalui plébániához tartozó Temesfüves filia templomában mutatott be szentmisét, ahol a hívek örömmel üdvözölték. A liturgia keretében Strenger Ștefan kántor az egyházmegye legrégebbi orgonáját szólaltatta meg, amely Franz Anton Wälter temesvári orgonaépítő mester műhelyében készült és a levegőt kézi meghajtással kell hozzá biztosítani. A szentmisén jelen volt Gheorghe Dorel Carcea temesfüvesi polgármester.
Visszatérve a lippai plébániára, további megbeszélésre került sor a Rózsafüzér társulat, valamint az egyháztanács tagjaival, ezeken a találkozókon részt vett Tari M. Böbe schönstatti nővér, egyházmegyei család- és felnőttpasztorációs referens is.

A temesvári Püspökség sajtóirodája