Temesvár nyolcadik plébániája, a bolgár személyi plébánia 2019-ben jött létre, a közösség temploma a Notre Dame nővérek józsefvárosi zárdatemploma, amelyet Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szenteltek fel. Ebben az egyházközségben Pál József Csaba megyés püspök ez év szeptember 17-én és 18-án tervezett főpásztori vizitációt.
A látogatás első napján, délután 5 órakor a megyés püspök a plébániatemplomban találkozott a Rózsafüzér társulatok tagjaival. Jelen volt Filip Dorin Gyula csáki plébános és Augustinov György helyi plébános, elmondotta: a közösség körülbelül 1200 főt számlál. Pál József Csaba megyés püspök hangsúlyozta: a plébánia alapvetően a közösségek közössége. A találkozó második részében a jelenlévőknek lehetőségük nyílt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a főpásztornak.
Ezt követően, 6 órától a vizitáció a plébániai hivatalban folytatódott, ahol a megyés püspök találkozott az egyháztanács tagjaival. Az ülésen a tagok sorban bemutatkoztak, és beszámoltak feladataikról, tevékenységükről.
Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános elmondta: örvend annak, hogy a bolgár egyházközség a szomszédja, mert ezt a közösséget hívő, stabil és erős közösségnek tartják. Ugyanakkor a püspöki helynök meghívta a bolgár közösség tagjait, hogy vegyenek részt a jövőben is a világiak számára szervezett képzéseken és az különböző találkozókon, mint például az október 1-i, amelyet máriaradnán szerveznek az egyházmegye papjai, szerzetesei és plébániai munkatársak számára. Filip Dorin Gyula plébános hangsúlyozta: a fiatalok számára a hívek és a közösség példája a legfontosabb.
A főpásztori látogatás második napján, 11 órakor a megyés püspök szentmisét celebrált a plébániatemplomban. Pál József Csaba püspök homíliájában a ma felolvasott evangéliumi résszel kapcsolatosan a következőket emelte ki: – Jézus arra buzdít bennünket, hogy mindent az örök élet szemszögén keresztül lássunk, gazdálkodjunk azzal, amit kaptunk, hogy elnyerjük az örök életet. Ebből az evangéliumból két gondolatot emelek ki: a világ fiai néha okosabbak a világosság fiainál, és szerezzetekmagatoknak barátokat a hamis mammonból. Ha a gazdagság, a pénz és minden, amink van, az életcélunkká válik, akkor az hamis, de ha ezeket eszközként használjuk, akkor hasznosak. A pénz jó szolga, de rossz úr. A pénzt jó célokra is használhatjuk. Alapvetően Jézus azt mondja, hogy sok jót tehetünk az anyagi javakkal, ha szeretetté változtatjuk.
A szentmise után a megyés püspök a sekrestyében találkozott a fiatalokkal, akik közül sokan gyönyörű bolgár népviseletükben érkeztek.
A temesvári Püspökség sajtóirodája