Pál József Csaba megyés püspök idei esztendőre tervezett főpásztori vizitációinak utolsó állomása az Arad megyei zimándújfalui plébánia volt.
A látogatást megnyitó szentmisén,november 7-én, vasárnap a Főpásztort a helyi templomban Erős Miklós zimándújfalui plébános üdvözölte. – Küldetésünk az, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről. A szinodalitás olyan út, amely által az Egyház teljesíti evangelizációs küldetését. A mai vasárnap tanítása az, hogy minden embernek újra és újra szüksége van megtérésre – fogalmazott a helyi plébános. A szentmisén a Főpásztorral együtt több egyházmegyés lelkipásztor koncelebrált.
Szentbeszédében a Főpásztor kitért a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat két dokumentumában foglaltakra, és kiemelte: a szinodális út fontos eleme a közösség, az egymásra való szeretetteljes odafigyelés, egymás meghallgatása és a megtérés.  – Jó lenne, ha a családban és a közösségben szeretettel tudnánk egymást meghallgatni. A másik fontos elem az imádság, mert ha nem találkozunk Istennel, ha nincs élő kapcsolatunk a Jóistennel, akkor nehéz megszervezni az egymással való kapcsolatot is – mondotta a megyés püspök, majd befejezésül úgy fogalmazott: – A szentmise előtt azt kérték tőlünk, hogy csukjuk be a sekrestye ajtaját, mert a huzat elfújja a gyertya lángját. Amikor egy kis láng van, azt a szél könnyen elfújja. Ha a hit kis lánggal ég, kialszik. Most még megtehetik azt, hogy a hit tüzét, ami ebben az egyházközségben ég, felszítják az otthonaikban, a családjaik körében, hogy nagy lánggal égjen.
A szentmisét követően Pál József Csaba megyés püspök a templomban a gyermekekkel és szüleikkel, a hittanteremben pedig a közösséghez tartozó fiatalokkal és az ifjúsági csoport tagjaival találkozott. A kötetlen beszélgetésen részt vett Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és Bukovics Erika Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens, akik a fiataloknak tervezett programokat ismertették.
A vizitáció második napján, november 8-án, hétfőn a Főpásztor Erős Miklós plébános kíséretében a zimándközi filia közösségét kereste fel, ahol szentmisét mutatott be a helyi templomban, ezt követően pedig az egyháztanács, a Rózsafüzér társulat, a schönstatti imacsoport csoport tagjaival, családokkal, valamint a plébánia munkatársaival folytatott megbeszélést. Ez utóbbi találkozón részt vett Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a település szülötte és Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens.

A temesvári Püspökség sajtóirodája