Gyújts fényt! Vigyázz rá! Oszd meg a fényt körülötted!” – ezek a felszólítások hangoztak el Ranierónak Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános katekézisében, amelyet az Egyházmegyei Ifjúsági Központ által a hegyvidéki főesperesség fiataljainak szervezett találkozó keretében tartott 2019. november 30-án, szombaton. 
A hegyvidéki főesperesség közösségeinek fiataljai a reggeli hidegben indultak útnak Lugosra, hogy a helyi templomban közösen gyújtsák meg az első adventi gyertyát. A program első részében a résztvevőknek a helyi plébános katekézis keretében Ranieró történetét mondta el, egy fiatalét, akinek útja során égve kellett tartania a gyertya lángját. Ezt követően a fiatalok ezt személyesen is átélhették, hiszen a kiscsoportok nem beszélgetni vonultak el, hanem cselekedni: minden csoport kivonult tanúságot tenni a városba, és a lángot, a fényt elvitte egy-egy közösséghez. Minden csoport kapott egy égő gyertyát és egy adventi koszorút, amelyet ajándékba adott azoknak, akikhez elment, legyen az állami intézmény vagy más felekezethez tartozó közösség (például városi kórház, idősek otthona, a Görög Katolikus Püspökség, evangélikus, izraelita és ukrán ortodox közösség, egy rászoruló katolikus család stb.). Útjukon a fiatalok több ponton megálltak, énekeltek és imádkoztak, majd az adott közösségnél, ahova megérkeztek, elmondták mit jelképez az adventi koszorú majd együtt imádkoztak. 
A nap második részében a fiatalok közös szentségimádáson vettek részt, amelynek keretében két fiatal tett tanúságot arról, hogy ők hogyan fedezték fel életútjukat, valamint, hogy hogyan munkálkodott Isten az életükben. A nap közös szentmisével zárult, amit Pál József Csaba temesvári megyéspüspök celebrált a hegyvidéki főesperesség és a temesvári esperesség valamennyi papjával. A szentmisén Bakó László püspöki titkár szólt a fiatalokhoz, és arra buzdította a jelenlevőket, hogy ne önmagukért éljenek, hanem másokért. „Tudom, hogy nektek úgy tűnik, hogy minden szent élete teljesen más volt, különböző módon … de egy közös dolog vezérelte életüket: egyikük sem élt önmagának, hanem másokért éltek.”
A szentmise végén József püspök köszönetet mondott Dumitresc Mihai Titi plébánosnak és Whonert László in solidum plébánosnak, valamint a helyi egyháztanács tagjainak, akik aktívan részt vettek a szervezésben és a programok gördülékeny lefolyásában.
A továbbiakban a fiatalok beszámolóját olvashatják:
„A mai napon, amikor meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, jobban el tudtam gondolkodni azon, amit valódi értéknek tartok: a jótékonyságot. – Gyújts fényt. Vigyázz rá. Oszd meg a fényt körülötted. – Ez három olyan állítás, amelyek a fiatalok találkozójának katekézisében volt, és amelyek nyilvánvalóan egyszerűek, de számomra nagyon gazdag a tartalmuk. Olykor fennáll a kísértés, hogy amikor az életünk értelmét keressük, akkor csak megunkból ki. Valójában azt hiszem, hogy az igazi öröm az, amikor sikerül megismernünk életünk értelmét mások segítésével. Azt hiszem, hogy csak a szeretet gyakorlásában találhatjuk meg életünk értelmét, amely azt jelenti, hogy megosztjuk, átadjuk a belső fényt a körülöttünk élőknek, ahogy a Boldogságos Szűz Mária élt, egész életét Isten akaratának adta és elfogadta az Igét az életében. 
Ez a találkozó ráébresztett arra, hogy az adventi időben, amikor a Megváltónk, születésére készülünk, megpróbáljak jobban odafigyelni a szomszédom igényeire, és megpróbáljam megosztani az örömöt és a békét , amelyet a hit által kaptama körülöttem lévőkkel. A néhány fiatal résztvevővel folytatott megbeszélés során nagyon sok bizalmat, reményt és érettséget tapasztaltam részükről. Erős empátiát éreztem, és azt is, hogy nagyon szoros kapcsolat van köztünk: az Istenbe vetett erős hit. Különösen a Szentségimádás alatt éreztem ezt. Egy másik öröm, amelyet a nap folyamán tapasztaltam, az volt, hogy körülbelül 30 másik fiatalral együtt meglátogattam a lugosi Anitaheimi idősotthont, ahol néhány idős emberrel együtt meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, amelyet a lugosi római katolikus közösségünktől kaptak ajándékba. Mindezeket a szempontokat tekintve elmondhatom, hogy ez a találkozó igazán különleges volt számomra.” (Kozilek Thabitta, lugosi plébánia)
„Az első adventi gyertya meggyújtása mindig olyan esemény, amely sok fiatalt összehoz. Örvendek, hogy ebben az évben lehetőségünk volt arra, hogy  a mi plébániánkonfogadjuk a fiatalokat, és együtt élvezhessük ezt a gyönyörű ajándékot. A szervező csapatban arra összpontosítottunk, hogy a fiatalok jól érezzék magukat és minden úgy sikerüljön, ahogy szeretnénk. Élveztem és nagyra értékeltem a fiatalok lelkesedését, örömét és részvételét, akik a nap folyamán teljes mellbedobással jelen voltak. Mindig lenyűgöznek a vágyaik, hogy egyre többet ismerjenek meg Istenből. A Mondial városrészbe menve, a város szélén élő rászorulók negyedében láttam, hogy a fiatalokat meghatotta az, amit ott láttak. Útközben meglátogattuk azon kevés római katolikus család egyikét, akiknek adventi koszorút ajándékoztunk. Intenzíven éltem meg ezt a napot, különösen a szentségimádást és a szentmisét. Hálás vagyok Istennek, hogy kegyelmével kísért bennünket és új lendületet adott nekünk, hogy minél tudatosabban éljük meg kereszténységünket.” (Andries Andreea, a Szent Jeanne-Antide Thouret Caritas Nővérek rendjének tagja)
Váncsa Csaba