Jézus Krisztus

Valószínű még senki személyével nem foglalkoztak annyit mint Jézus Krisztuséval. De ki ő valójában? A keresztények számára Jézus valóságos történelmi személy, akiben Isten jött el az emberhez. Jézus, Isten Fia, a világ Megváltója, az ószövetségi nép várva várt Messiása. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Az emberi gonoszság őt, a valóban Igazat, halálra ítélte és megölte, de harmadnapra valóban feltámadt. Tanítványainak megjelent. Ők pedig szinte mind életüket adták ezért az igazságért, hogy Jézus valóban él, és minden időben jelen lesz. Ő örökkévaló.

Jézusról azonban nem elég hitigazságokat tudni. Jézust igazából akkor ismeri meg valaki, ha elkezdi őt követni, vagyis lélekben vele együtt abban a szeretetben igyekszik élni, amit ő megélt és hirdetett.

Egyház

Az Egyház Isten újszövetségi népe. A megkeresztelt hívők közössége, amelynek a feje maga Jézus Krisztus. Hiszen ő alapította ezt a közösséget, ő él és működik benne. Az Egyház tehát sokkal több mint egy intézmény. Egy élő közössége, amelynek tagjai Jézushoz tartoznak, őt kell kövessék, és az ő művét kell folytassák, vagyis Isten országát kell építsék itt a földön.

A katolikus szó nem valami késői megnevezése egy felekezetnek, hanem a görög szó annyit jelent mint egyetemes. Jézus közösségébe tehát a hit és a keresztség által minden ember meghívást kap eltekintve attól, hogy milyen kultúra és nép tagja.

Szentek

Az Egyház minden tagja a hit és a szentségek által részesül Isten szentségéből. Sőt minden megkeresztelt ember nagy hivatása, hogy minél inkább Isten szentségének a közvetítője legyen. Péter apostol így fogalmazza ezt meg levelében: „A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté egész életmódotokban. Így szól ugyanis az Írás: szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1 Pt 1,15-16). Az életszentség tehát minden ember hivatása.

Az Egyház szentnek hívja azokat, akik földi életpályájukat végigjárva a megváltás teljességére jutottak, vagyis Isten dicsőségének örvendenek és imáikkal közbenjárnak az Egyház még küzdő tagjaiért. A szentek közösségében különleges tisztelet illeti meg Szűz Máriát, Jézus Anyját. Az Egyház azonban hosszas kivizsgálás után szentté nyilváníthat minden megkereszteltet, akiről bizonyossággal vallja, hogy az örök üdvösségbe jutott és élete követendő példa lehet az egyház földi tagjai számára.