A resicabányai keresztények számára hagyomány, hogy január hónap második felében megszervezik az imanyolcadot a keresztények egységéért, vagy közismertebb nevén az ökumenikus imahetet.
Az ökumenikus imanyolcad hagyománya 1740-ben indult a skóciai protestáns templomokból. A kezdeményezést felkarolta a nagy keresztény templomok egyesülete, majd a katolikus egyház az imanyolcad megszervezésével tovább éltette azt.
A különböző országokban az egységért mondandó imákat tartalmazó füzetet a keresztények januárban egyéni imákhoz, pünkösd környékén pedig közös alkalmakhoz használják. A déli féltekén, ahol január hónap a vakációk ideje, az ökumenikus alkalmakat pünkösd utánra szervezik.
Krassó-Szörény megyében immár 29 éve szervezik meg az imanyolcadot, amely itt az összetartozás egyik hagyományos kifejezője.
Az imanyolcad idei mottója: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (vö. Jn 15,5–17). Ez a mottó határozza meg tehát a különböző vallásfelekezetek találkozóit január 18-25. között minden nap 17 órai kezdettel a megye különböző ortodox, római katolikus, görög katolikus, református és evangélikus templomában.
Erwin Josef Țigla