Január 26-án, szombaton a Temesvár-i Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében a kántorok egyházmegyei találkozójára került sor ahova több plébános elkísérte kántorját vagy azokat akik szeretnének kántornak tanulni. A 11 órakor kezdődő találkozót Dr. Prof. Walter Kindl, a temesvári székesegyház karmestere nyitotta meg, aki elmondta, hogy egy hosszú idő után újra találkoztak az egyházmegye kántorai, avalamint azt is elmondta a résztvevőknek milyen jó, hogy tapasztalatokat tudnak cserélni.

A találkozón részt vett Excellenciás Pál József Csaba, a Temesvár-i Egyházmegye főpásztor és előadást tartott az egybegyűlt kántoroknak. A főpásztor előadásában Michael Withe és Tom Corcoran: Egy katolikus plébánia története Újraépítve c. könyvből hozott egy részletet, ahol az Eucharisztia vasárnapi ünnepléséről, annak fontosságáról beszélt. “A hétvégi ceremónia nagyobb átélést, jobb hatás kell, hogy keltsen, joban az ember szívéhez hatol. A hétvégi szertartásnak egyfajta úti élménynek kellene lennie, amely a résztvevők érzelmi intellektuális és végeredményben spirituális úton eljuthatnak Isten magasabb valóságához. (…) A zene képes arra amire a szavak nem”.  A temesvári megyéspüspök elmondta a jelenlevő kántoroknak, hogy “a zene megsokszorozhatja az élményt, a jól megválasztott zene a szertartás során magasabb szérákba emeli a közösség tagjait”.  Az előadásvégén pár jó tanáccsal látta el úgy a kántorokat, mint a jelenlevő plébánosokat, hogy mit tehetnek meg ők is a saját plébánijájukon.

Az előadást követően kiscsoportokra voltak leosztva a résztvevők, hogy kis körben tudják megbeszélni örömeiket, nehézségeiket és setleg ha vannak javaslataik a jövőre nézve. A plénumon ahol elhangoztak mindezekre a válasz kiderült, hogy szeretnének többet egymással együttműködni, tapasztalatot cserélni valamint az is elhangzott, hogy akár közös produkciójuk is lehetne.

A nap a napközi imaóra közös eléneklésével történt a Temesvár I. “Szent Katalin” belvárosi római katolikus plébániatemplomban.

Szöveg és kép: Váncsa Csaba