Szent II. János Pál pápa 1997-ben Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet napjává nyilvánította. A temesvári egyházmegyében többéves hagyomány, hogy az Urunk bemutatása ünnepéhez közeli szombaton a Főpásztor a Szent György székesegyházban közös szentmisét celebrál az oltártestvérekkel, valamint az itt tevékenykedő férfi és női a szerzetesrendek tagjaival. Mivel a püspöki székesegyház a felújítási munkálatok miatt zárva van, a lelkipásztorok és a megszentelt élet képviselőinek idei találkozóját február 9-én a piarista épületegyüttesben tartották.
A rendezvény megnyitó szentmiséjét 10 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be, aki bevezetőjében hangsúlyozta: ez a liturgia alkalom arra, hogy a jelenlévők együtt adjanak hálát hivatásukért, a megszentelt és Istennek ajánlott élet kegyelmeiért. A szentmise szónoka dr. Fábry Kornél atya, a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára volt, akit a temesvári Püspökség nevében Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés helyi felelőse hívott meg Temesvárra.
Fábry Kornél atya azzal indította szentbeszédét, hogy valójában nem prédikációval készült, ehelyett inkább saját tapasztalatait osztja meg a hallgatósággal. És tette ezt olyan közvetlen hangnemben, annyi humorral, lelkesen, vidáman, hogy a jelenlévőket azonnal magával ragadta. – Mi Isten legnagyobb ajándéka számunkra? Sok mindent lehet említeni: életet, szeretetet, örök életet. De egyik sem igaz. Isten legnagyobb ajándéka számunkra saját maga. Minden egyes szentmisében Őt kapjuk. Kívánom, hogy mindannyian fedezzük fel azt az erőforrást, azt a szeretetet, amelyet minden egyes szentáldozásban meg tudunk tapasztalni.
A szentmisét követően a program a Gerhardinum Líceumban előadással folytatódott, amelynek keretében Fábry Kornél atya a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésével kapcsolatos eddigi, illetve az idén sorra kerülő programokat ismertette, és számos egyéb érdekes információval is szolgált. Előadásának címe: MiNEK? KiNEK? MindenkiNEK!, témája pedig a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus története, az 1938-as (magyarországi) kongresszus, valamint a 2020-as kongresszus előkészületei és várható programja.
– Gyakran tapasztalom, hogy ha valahol elhangzik az, hogy eucharisztikus kongresszus, akkor sokszor két szót nem értenek belőle az emberek… De ha meg is értik, akkor azt mondják, hogy az Eucharisztia papos dolog, kongresszusra nem járnak, tehát ez őket nem érinti – indította előadását Kornél atya. Majd így folytatta: – Az eucharisztikus kongresszus világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismertetésének és tiszteletének elmélyítésére, továbbá tanúságtétel a világ felé. Egy nagyon jó lehetőség az Egyháznak, hogy kilépjen a falak közül és elvigye az emberekhez az örömhírt: Isten emberré lett értünk, meghalt, feltámadt, és örök életet ad.
Az Eucharisztikus Világkongresszust, amelynek története a 19. századi Franciaországban egy zarándoklattal kezdődött, eleinte évente, jelenleg pedig négyévente szervezik meg – mint azt Kornél atya mondotta – a foci EB-k és az olimpiai játékok évében. A budapesti Eucharisztikus Kongresszus magyarországi jelképe egy közel három méter magas kereszt, amelynek középpontjában Szent Kereszt-ereklye, a szárain pedig 19 magyar szent ereklyéje található.
–  A budapesti Eucharisztikus Kongresszus legfontosabb célkitűzése Krisztus ünneplése, imádása az Oltáriszentségben, tanúságtétel Isten végtelen szeretetéről. Bízunk benne, hogy ez a megújulás egyfajta startköve is lesz – fogalmazott a meghívott előadó, majd ismertette a rendezvény programját:
– Szeptember 10-12. között lesz egy teológiai szimpózium Esztergomban.
– Szeptember 13-án délután 4 órakor celebrálják a megnyitó szentmisét a Puskás Ferenc stadionban. Ennek keretében elsőáldozás is lesz, ahová mindenkit szeretettel várnak, aki 2020-ban lenne elsőáldozó.
– Szeptember 13-20. között zajlik maga a kongresszus, amely inkább lelkigyakorlathoz hasonlít a Hungexpo-n, ahol 15 ezer ember is elfér. Délutánonként városszerte kulturális és lelki programok zajlanak majd, például a Művészetek Palotájában, a Vigadóban, a Zeneakadémián, meg az utcákon is, különböző színpadokon vagy a Bazilika előtt. Kornél atya szavaival:, „igyekszünk egyfajta katolikus zsibongást hozni a városba”. Csütörtök estétől vasárnapig több ifjúsági programot szerveznek. Csütörtökön este lesz a közösségek szentségimádása a Bazilika előtt, pénteken pedig ifjúsági est a Papp László Sportarénában. Szombaton és vasárnap ministránstalálkozóra kerül sor a Margit-szigeten. A gyertyás eucharisztikus körmenet szeptember 19-én, szombaton Parlament elől indul a Hősök terére. A Statio Orbis ünnepi zárómisét vasárnap a Hősök terén celebrálják. Mindezzel kapcsolatban az érdeklődők részletes információkat találnak a NEK honlapján: https://www.iec2020.hu/ Ugyanitt találhatók ötletek a szentségimádás iskolája elnevezésű kezdeményezéshez is. Indul továbbá egy Adorapp-nak nevezett mobiltelefonos alkalmazás, melynek segítségével bárki megkeresheti a hozzá legközelebb megtalálható szentségimádási helyszínt. Fábry Kornél atya ugyanakkor számos szórólapot és nyomtatott segédanyagot is hozott Temesvárra, amelyet érdeklődéssel lapozgattak a lelkipásztorok.
A találkozó résztvevőinek egybehangzó véleménye szerint Kornél atyát hallgatni nagy élmény volt, ugyanakkor az előadás alatt azon is elgondolkodhatott a résztvevő, milyen alapos szervezés és munka ötvöződik egy-egy ilyen program megvalósítása érdekében.
Végezetül Pál József Csaba püspök Szent Gellért emlékéremmel köszönte meg Fábry Kornél atyának a színvonalas előadást.
A találkozó helyi érdekű közleményekkel és az elkövetkező hetek, hónapok programjának ismertetésével zárult.
S.E.