Feltámadása után Jézus ezekkel a szavakkal küldte Mária Magdolnát a tanítványokhoz: „menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.” (Jn 20,17). Húsvét után negyven nappal a katolikus egyház Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepli. A magyar áldozócsütörtök elnevezés a néprajzi feljegyzések szerint arra utal, hogy a régen ez a nap volt a húsvéti szentáldozás határnapja. Parancsolt ünnep, amikor az egyház arra buzdítja a híveket, hogy vegyenek részt a szentmisén. Ezen a napon a Temesvári Egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend szerint celebrálták a liturgiákat.
A Szent György székesegyházban a 11.00 órakor kezdődő román nyelvű szentmisét Pál József Csaba megyés püspök mutatta be. A liturgia zenei szolgálatát Bajkai-Fábián Róbert orgonista látta el.  Homíliájában a főpásztor a felolvasott evangéliumi részre utalva két szót emelt ki, amelyet Jézus intézett a tanítványokhoz: menjetek, és én veletek vagyok. – „Menjetek! Jézus küldetést ad nekünk. Ugyanakkor megadja nekünk azt a bizonyosságot, hogy ő velünk lesz ebben a küldetésben. Mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy Jézus tanítványai legyünk. A tanítványt Jézus szavai és példája vezeti. Mi ez a küldetés? „Menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!” – ez az elsődleges küldetés. Azt akarjuk, hogy mások is szeretettel közeledjenek Istenhez és felebarátaikhoz. Így mindannyian misszionáriusok vagyunk – mondotta a főpásztor.
A húsvéti időszak május 28-án, pünkösdvasárnappal zárul, amikor Pál József Csaba megyés püspök a székesegyházban a bérmálás szentségében részesíti az erre a felkészült fiatalokat.

A temesvári Püspökség sajtóirodája