A gátaljai plébániához tartozó Móriczföld település római katolikus temploma 1819-ben épült, védőszentje Tours-i Szent Márton. A plébánia ennél sokkal régebbi, Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című kötetében ez olvasható róla: „E község a II. József császár uralkodása alatt, az 1784–86. években lefolyt harmadik német telepítés idejében keletkezett. A rom. kath. plebánia 1786-ban keletkezett és a templom 1819-ben épült.”
A templom 200 éves jubileumát november 3-án, vasárnap ünnepelte a közösség. Máthé Lóránd gátaljai plébános meghívására a 15 órakor kezdődő szentmisét Dirschl Johann általános helynök mutat be, koncelebrált továbbá Jäger Martin aninai plébános. A szentmise zenei szolgálatában közreműködött a gátaljai ifjúsági templomi énekkar Kapornyai Avram Alexandru vezetésével.
Szentbeszédében az általános helynök a település történelmét idézte fel, ugyanakkor megemlékezett a falu neves szülöttéről, Pacha Ágoston temesvári püspökről, akinek emléktábláját a szülői ház lebontása után a templomban helyezték el.
A liturgiát követően a résztvevők megkoszorúzták a két világháborúban elesett hősök, illetve a Szovjetunióba elhurcolt német áldozatok emlékművét.
Az ünneplés végül a templom előtt kulturális műsorral folytatódott, fellépett a dettai Edelweiß és a resicabányai Enzian német néptánccsoport.

Fotó: Erwin Josef Țigla