Palfi Johann 1952. december 2-án született Csákon, és négy évvel idősebb nővérével együtt, vallásos családban nőtt fel. Édesanyjára, Palfi Máriára a mai napig úgy emlékeznek, mint a falu legjobb cukrászára és „esküvői szakácsnőre”. Első tanára Elsa Stefi, született Biring volt. Szép időket töltött együtt a Breite Gasse-n lakó játszótársaival, és általában Jani volt a pap a rögtönzött oltárnál. Akkor még nem sejtette, hogy egyszer pap lesz, de már korán ministrálni kezdett, és nagyon szerette. A VIII. osztály után először mezőgazdasági középiskolába járt, majd három évig közgazdászként dolgozott, mielőtt 1972-ben megkezdte teológiai tanulmányait a gyulafehérvári szemináriumban, követve Kóbor György elkötelezett helyi plébános példáját. Édesapjának köszönhetően a magyar nyelvet is elsajátította, ami előnyére vált a tanulmányai során. 1981-ben szentelték pappá.
Az ünnepélyes primíciája a csáki templomban különleges ünnep volt az egész faluközösség, a rokonok és a vendégek számára. Ezt követően évekig káplán volt Lugoson, majd plébános Móricföldön, Dócon és rövid ideig Temesgyarmatán. 1986 óta Németországban él, itt is az egyház szolgálatában, először Ohmenheimben, a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyében. Egy 1992-es agyvérzés után nyugdíjba vonult, de részmunkaidőben tovább dolgozott Iggingenben és Bad Waldseeben lelkipásztorként. 2002-2014 között a Maxlrain kastélyban, Lobkowicz herceg, a Szuverén Máltai Lovagrend németországi elnökének székhelyén élő közösség önkéntes spirituálisa volt. Pálfi atya káplánként hét zarándoklaton kísért máltai csoportokat Lourdes-ba.
2014-ben csatlakozott az altöttingi Szent Rupert társaskáptalanhoz, és kanonoki címet kapott. Mint ilyen, még mindig nagyon aktív, és segít a zarándoklatokon, a szentmiséken és az idősek pasztorálásában. Tavaly ünnepelte pappá szentelésének 40. évfordulóját.
Palfi atya papként mindig megértésre és tiszteletre kérte a híveket a más felekezetű személyek iránt, és a békés egymás mellett élésért dolgozott, legyenek azok barátok, honfitársak vagy kollégák.
Johann Palfi az évek során nagyon szoros kapcsolatban maradt szülőföldjével, barátaival és honfitársaival. Nem kímélte magát, amikor a közösség gondjairól volt szó. Minden évben felkeresi a régi hazában maradt ismerősöket, ünnepnapokon, névnapokon telefonál nekik, jelen van minden otthoni találkozón, sok kilométert vezet egy-egy esküvőre vagy temetésre, érettségi találkozókra utazik, mindenhol teljes szívvel jelen van. Tartja a kapcsolatot az ottani egyházzal, Kóbor György Caritas-igazgatóval, aki sokat tett a helyi közösségért, és aki tavaly töltötte be 80. életévét, továbbá Kapor János és Filip Dorin Gyula lelkipásztorokkal, akik mindketten csáki születésűek.
A Csákról Németországba települt hívek egyesülete (Heimatortsgemeinschaft Tschakowa) szeretettel gratulál honfitársának a hét évtizedhez!

HOG Tschakowa
Megjelent: Banater Post – 66 évf., 22 sz., München, 2022. november 20., 13. old.