Augusztus 27-én, szombaton a lippai római katolikus közösség nagy örömmel, napsütéssel és jókedvvel ünnepelte a templombúcsút. Az idei ünnep szervezésébe bekapcsolódtak a városban élő hívek csakúgy, mint a közösség távolabb élő tagjai, továbbá az Aradról, Szentannáról, Temesvárról, Temesrékásról és Dettáról érkezett vendégek. A program reggel 8 órakor a néptáncegyüttesek és a fúvószenekar fogadásával kezdődött a plébánián, valamint a Hildegardis- és a Jakobus-házban. A menetet az aradi Banat-JA, a temesvári Banater Rosmarein és a Banater Kranz, a szentannai Német Táncegyüttes, a dettai Edelweiss, valamint a temesrékási fúvószenekar tagjai alkották, Ioan Cădărean helyi plébános, Edwin Zaban Kirchweihvater és más vendégek kíséretében.
A templomban 11.00 órakor Ioan Cădărean atya üdvözölte a meghívottakat, a vendégeket, nem utolsósorban a közösség tagjait és a szervezőket, valamint az önkénteseket. A templombúcsún jelen volt Florin Fabius Pera lippai polgármester, Ioan Lăpădat alpolgármester, Adrian Antoche, a kulturális-sport iroda vezetője, Dr. Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke, Adelheid Simon, az Aradi Német Demokrata Fórum ügyvezető elnöke, dr. Imogen Tietze, a lippai St. Gerhardus Caritas képviselője, Dr. Claudiu Călin, a Temesvári Római Katolikus Püspökség levéltárosa, az egyházmegye sajtóirodája, valamint a temesvári és bánsági német és román nyelvű nyomtatott és audiovizuális média képviselői.
Szentbeszédében a helyi plébános az egyház és a templom spirituális és közösségi szerepét hangsúlyozta. – A templom Isten háza, az egyház pedig a hívek közössége, a hívek egymás közötti, és a jó Isten közötti szeretetszövetség közössége. Így a hívek élő kövekké válnak, amelyek Krisztus misztikus testét alkotják, ahogyan azt Szent Pál apostol mondja. Ezért az egyház és a közösség elválaszthatatlanok egymástól – fogalmazott Ioan Cădărean atya.
A német és román nyelven bemutatott szentmise zenei szolgálatát a Ștefan (István) Strenger vezette helyi templomi énekkar látta el.
A szentmisét követően a templom előtt a néptánccsoportok rögtönzött előadására került sor, majd csoportkép készült az összes résztvevővel.

A temesvári Püspökség sajtóirodája