A keresztények egységéért tartott imanyolcad keretében január 24-én, vasárnap délután a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban szervezett imaórát a temesvári Püspökség. Mint azt bevezetőjében Pál József Csaba megyéspüspök hangsúlyozta, az ökumenikus imaalkalom lehetőség a Krisztus imája szerinti egységre: Legyenek mindnyájan egyek (vö. Jn 17, 21) ugyanakkor lehetőség a közösség, a testvériség megélésére is. – A járvány miatt itt most nem képviselteti magát minden felekezet, de mi, akik egybegyűltünk, mindenkiért imádkozunk – fogalmazott a Főpásztor. A Temesvári Római Katolikus Püspökség képviseletében az imaórán részt vett Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Laus Nikola püspöki irodaigazgató és Bakó László püspöki titkár, továbbá a Millenniumi templom két lelkipásztora, Dumitru Daniel plébános és Váncsa Csaba segédlelkész. Az imaóra zenei szolgálatát a Millenniumi templom kántora, Dumitresc Emil és családja látta el.
Ezt követően a különböző vallásfelekezetek jelen lévő képviselői osztották meg gondolataikat a résztvevő lelkipásztorokkal és a padsorokban a járványügyi előírásokat betartva helyet foglaló hívekkel. Az elhangzott elmélkedésekben, imákban a felszólalók az egymás iránti nyitottság, kölcsönös tisztelet és megbecsülés fontosságát emelték ki.
Elsőként Zaharia Pereș ortodox lelkipásztor, temesvári esperes, a Bánsági Ortodox Érsekség kulturális tanácsosa lépett mikrofon elé, aki Ioan Selejan metropolita üdvözletét tolmácsolta az egybegyűlteknek. Elmélkedésében az esperes a Szentírást idézve úgy fogalmazott: ha Isten Igéjére figyelünk, nem az fog számítani, ami elválaszt bennünket, hanem az, ami összeköt.
Branislav Stancovici szerb ortodox esperes Lukijan Pantelić püspök üdvözlő gondolataival köszöntötte az egybegyűlteket, és az Isten szeretetében kiteljesedő egységről elmélkedett.
A lugosi görög katolikus egyházmegyét az imaórán Răzvan Oprișa lelkipásztor képviselte, aki Alexandru Mesian megyéspüspök és Ioan Călin Bot segédpüspök, valamint Nicolae Teodorescu görög katolikus vikárius üzenetét hozta el a Millenniumi templomba, ezt követően pedig személyes élményeit megosztva a testvériség őszinte megéléséről beszélt.
Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkész beszédében úgy fogalmazott: huszonhat esztendeje, amióta Temesváron szolgál, egyszer sem hiányzott a keresztények egységéért megtartott ökumenikus imaórákról, amelyek alkalmával találkozhatott az azóta elhunyt Nicolae Corneanu bánsági ortodox metropolitával és dr. Ernst Neumann izraelita főrabbival. Az evangélikus lelkész magyar és német nyelven is imádkozott a közösségekért.
A pünkösdi egyház részéről Constantin Leontescu, a temesvári Filadelfia pünkösdi gyülekezet lelkipásztora lépett mikrofon elé, és a személyes, illetve közös ima fontosságát hangsúlyozta.
A Millenniumi templomban megtartott imaóra másik jellegzetessége volt, hogy nem csupán vallásfelekezeteket, hanem nemzetiségeket is egyesített: a lelkipásztorok magyar, román, szerb és német nyelven osztották meg gondolataikat a résztvevőkkel, a találkozó befejezéséül pedig a Mi Atyánk imádság, valamint az áldás is ezen a négy nyelven hangzott el.
A közös istentisztelet mindenkit meggyőzött arról, hogy az ehhez hasonló találkozók nagy mértékben hozzájárulnak a Temesváron létező vallásfelekezetek közötti kapcsolat, barátság megtartásához, elmélyítéséhez.