VICARIUS IUDICIALIS – BĺRÓSÁGI HELYNÖK
REV. D. Msgr. Gjuka AUGUSTINOV

VICARIUS IUDICIALIS ADIUNCTUS – BĺRÓSÁGI HELYNÖK HELYETTES
Lic. iur. can. REV. D. László BAKÓ

IUDICES – BĺRÁK
Lic. iur. can. REV. D. Marin MATIEȘ

Lic. iur. can REV. D. Zoltán MÁTHÉ
REV. D. Adalbert JÄGER
REV. D. Dr. Davor LUCACELA
REV. D. Andreas REINHOLZ

VINCULI DEFENSORES ET PROMOTORES JUSTITIAE – KÖTELÉKVÉDŐK ÉS ÜGYÉSZEK
Lic. iur. can. REV. D. László BAKÓ

REV. D. Zsolt SZILVÁGYI

ADVOCATI – ÜGYVÉDEK
Lic. iur. can. REV. D. László BARJÁK

Lic. iur. civ. REV. D. Ion CĂDĂREAN

MODERATOR CANCELLARIAE ET NOTARIUS – TITKÁR ÉS JEGYZŐ
REV. D. Zoltán TOMAN

CONSULTORES IN PROCESSU BREVIORE CORAM EPISCOPO – TANÁCSADÓK A RÖVID PERES ELJÁRÁSOKBAN
REV. D. László BAKÓ
REV. D. Zoltán TOMAN