A régi temesváriak által dómnak nevezett székesegyházat a Dóm téren (ma Piaţa Unirii) a törökök kiűzését követően Ausztriai Károly (III. Károly néven ismert magyar király) kezdeményezésére építették. Az építési tervrajzokat Josef Emmanuel Fischer von Erlach császári főépítész készítette; ő vezette a bécsi Hofburg építését is. A Temesváron tevékenykedő Theodor Kostka, Carl Steinlein és Caspar Diss(t)l építőmesterek és mérnökök is hozzájárultak a székesegyház felépítéséhez. A templom alapkövét 1736. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén Adalbert von Falkenstein, akkori csanádi püspök helyezte el. Az építési munkálatok 1736-ban kezdődtek, majd alig két év múlva, a várost sújtó pestisjárvány miatt, leálltak. Néhány év múltán azonban folytatódtak, így 1754-ben a templom részben elkészült. Gróf Anton Engl von Wagrain csanádi püspök 1754. április 30-án szentelte fel, majd ugyanazon esztendőben, szeptember 8-án az új székesegyházban mutatta be az első szentmisét. A templom barokk stílusban épült, és a nyugati homlokzatán már az eredeti tervekben is két torony szerepelt. A tornyokat kezdettől fogva nem építették túl magasra, nehogy háború idején az ellenséges lövedékek célpontjaivá váljanak. Ez volt az akkori zűrzavaros idők építészeti logikája, ám valójában takarékoskodni is akartak.

A Szent Györgyöt ábrázoló főoltárképet 1754-ben a bécsi művészeti akadémia egykori igazgatója, Michelangelo Unterberger festette, a mellékoltárok festményei azonban Johann Nepomuk Schöpf bécsi festő alkotásai, melyek 1772-ben készültek. Az orgonát 1907-ben Leopold Wegenstein temesvári orgonaépítő mester készítette, amely egy régebbi, 18. századi hangszer helyére került. Az első toronyóra Josef Martin Kidt temesvári órásmester munkája, készítését Franz Anton Engl von Wagrain püspök rendelte el 1764-ben. Egy új ún. ismétlőórát 1893-ban vásárolt az egyházmegye saját anyagi forrásból.
A székesegyház két tornyában összesen hét harang lakik. A legrégebbit 1762-ben Josef Steinstock budai harangöntő mester műhelyében öntötték. A következő hatot 1990 után Kräuter püspök és Msgr. Martin Roos püspöki irodaigazgató kezdeményezésére a hesseni Rincker in Sinn cég újította fel. Az utolsó harang 2012-ből származik, és Bogdánffy Szilárd Ignác vértanú püspök tiszteletére szentelték.
A székesegyház ünnepélyes felszentelésére 1803. április 24-én, a dóm védőszentje, Szent György ünnepének másodnapján került sor. A templomot Remetei Kőszeghy László csanádi püspök szentelte fel, aki 1804-ben Temesváron megalapította az első, akkor modernnek számító papi szemináriumot. A székesegyház miséző kelyheit, a díszes szentségtartót, az örökmécsest, a körmeneti keresztet Josef Moser bécsi ötvösmester készítette 1754-ben. A két neogótikus mellékoltárt Csajághy Sándor (1850-1860) püspök készíttette: az egyiket a Szűzanya, a másikat pedig Szent Gellért (+1046), az egyházmegye első vértanú püspökének tiszteletére szentelték fel. Szent Gellért szobra alatt az első püspök ereklyéje található. Bár a két neogótikus oltár váza fából készült, a szemközti oltáron lévő Szűzanya-szobrot az 1948-49-es forradalom és szabadságharc után fémből öntötték meg. Az anyag állítólag egy olyan ágyúból származik, amelyet 1849-ben Temesvár ostrománál használtak. Időrendi sorrendben a székesegyház utolsó mellékoltárát 1900-ban építették és a Bersuder nemesi család adománya. Az oltárt Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szentelték fel, és fából készült a dél-tiroli St. Ulrich in Gröden-ben (ma Ortisei, Észak-Olaszország) található Ferdinand Stuflesser cégnél.

A székesegyház alatt kripta található, mely püspökök, és kanonokok végső nyughelye. A múltban azonban várparancsnokok és nemesek is temetkezhettek ide. Itt található Pacha Ágoston (+1954) és Kräuter Sebestyén (2008) temesvári püspök, valamint Boros Béla (+2003) c. érsek sírhelye.
A székesegyházon jelentős felújításokat végeztek 1926-ban és 1986-ban. Külső felújításra 2003-2005-ben és 2011-ben került sor. A székesegyház az a templom, ahol a temesvári püspök és a székeskáptalan tagjai szentmisét mutatnak be és szentbeszédet mondanak. A szentmiséket magyar, német és román, nyelven végzik. A püspök által bemutatott liturgiák mindig tartalmaznak olyan részeket, amelyek latin, bolgár, horvát, cseh és szlovák nyelven hangzanak el. Mivel a székesegyház nem plébániatemplom, nincs saját plébánosa. Itt csak a püspök, a székeskáptalan tagjai és a Püspöki Hivatalban szolgálatot teljesítő papok celebrálnak szentmisét.

Cím: Unirii tér 12 sz.
Telefon: 0256-430.671