Maszol.ro

Maszol.ro

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapja előtti estén a budapesti Kossuth téren bemutatott szentmisén résztvevő több tízezer hívő, kül- és belföldről érkezett zarándok gyertyás-fáklyás körmenetben kísérte az Oltáriszentséget a Hősök terére, ahol vasárnap délelőtt a Ferenc pápa által bemutatott szentmisével lezárult ez a nagyszabású rendezvény. Három évvel ezelőtt, 2019 februárjában, amikor dr. Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára Temesváron járva ismertette az akkor 2020-ra tervezett eucharisztikus kongreszus programjait, úgy fogalmazott: katolikus zsibongást szeretnéNEK Budapesten.

Visszatekintve a szeptember 5-12. közötti hétre, különösen annak utolsó három napjára, a résztvevők sokasága tanúsíthatja: a NEK titkárságának teljes mértékben sikerült megvalósítania ezt a tervét. Temérdek helyszínen változatos program várta a híveket, az érdeklődőket, a családokat, a fiatalokat, a gyermekeket. Szerzetesrendek és lelkiségi mozgalmak tagjai, szociális és karitatív szervezetek, egyházi alapítványok, magyar keresztény könyvkiadók, kül- és belföldi előadók, püspökök, lelkipásztorok, művészek vállaltak szerepet a különböző programokban, és a külső szemlélő már aránylag rövid idő alatt levonhatott néhány alapvető következtetést. Például, hogy a résztvevők nagyon hamar megtalálták egymással a közös hangot, még akkor is, ha nem mindig értették egymás nyelvét. A közös hit ugyanis eggyé kovácsolta a kongreszus résztvevőit. Egy másik.következtetés, amit a kívülálló szemlélő levonhatott, a közösség megtartó erejéből fakadó öröm és fesztiválhangulat. Ez utóbbi különösen szombaton és vasárnap, a Szentatyára várva vált még hangsúlyozottabbá. Harmadik következtetés a hit megélése és az egymásra figyelés.

Az elmúlt napok megmozgatták a Kárpát-medencét és a nagyvilágot. A résztvevők a Szentatya buzdítása mellett szép üzenettel térhettek haza: engedjék, “hogy a Jézussal való találkozás az Oltáriszentségben átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent István és Szent Erzsébet. Csakúgy, mint ők, mi se elégedjünk meg kevesebbel: ne érjük be olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él.”

Magasztos pillanatoknak lehettünk résztvevői és tanúi a budapesti Kossuth téren, az Andrássy úton és a Hősök terén. Krisztus földi helytartójának jelenléte körünkben áldás és megtiszteltetés a nagy magyar közösségnek, valamennyiünknek.