Pál József Csaba megyés püspöknek ezzel a buzdításával kezdődött meg 2020 februárjában a Temesvári Római Katolikus Püspökség Család- és Felnőttpasztorációs Irodája által a világi felnőtt hívek számára szervezett képzés. A tanfolyammal a szervezők célja támogatni a híveket abban, hogy missziós lelkülettel kapcsolódjanak be az egyes plébániák életébe, megerősödjenek a hitükben, és fejlődjenek a keresztényi szolgálatban. Kezdetben a kurzust évente 4 hétvégére tervezték, a COVID19 járvány terjedésének megakadályozására vonatkozó egészségügyi intézkedések miatt azonban a tanfolyam átkerült az online térbe, és szinte minden pénteken, több részben, internetes kommunikációs felületen zajlott. A kurzus elvégzését követően a hívek a plébánián preorátori (előimádkozó), csoportvezetői és lektori (felolvasó) feladatokat, ezen kívül a férfiak akolitusi szolgálatot vállalhatnak.
Háromévnyi rendszeres online képzést követően, számos előadással, új ismeretek elsajátításával, kérdésekkel és válaszokkal, tanúságtételekkel és meghívottakkal, akik nagy nyitottsággal és készséggel osztották meg tapasztalataikat, szeptember 10-én a résztvevők a vizsga előtti utolsó alkalomra érkeztek a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorba. A mintegy 60 résztvevő örömmel élt a találkozás lehetőségével, hogy barátsággal megölelhessék egymást, és megvitathassák az eddig tanultakkal kapcsolatos kérdéseket. Mint azt Pál József Csaba megyés püspök köszöntőjében elmondta, „a tanfolyam résztvevői hatalmas erőt képviselnek az egyházmegyében”. – Öt dolog nagyon fontos: az imádság és az Istennel való kapcsolat, a szeretetetközösség Istennel és az emberekkel, a tanítványság vagyis Krisztus tanítványának lenni, a szolgálat és az evangelizáció – hangsúlyozta bevezetőjében a főpásztor.
A találkozó két részből állt: délelőtt Dr. Imogen Tietze referens és Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa, délután Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános és Matieș Marin karánsebesi plébános koordinálta a programot, amelynek keretében a résztvevők hat kiscsoportban több kérdést is megbeszéltek. A találkozó első részében a résztvevők megvitatták mit jelent Jézus tanítványának lenni, mi a Szentháromság, a megtérés, a bűnbánat, melyek az imádság formái, a Szentírás könyvei, az evangéliumok jellemzői, a Lectio divina, a keresztség szentségéhez tartozó jelek, a Szentlélek ajándékai, az Egyház, mint Krisztus misztikus teste, mint Krisztus menyasszonya és mint Isten népe, a „szent, egyetemes és apostoli” Egyház – lényegében a tanfolyam első évének fő témáit foglalták össze. A második részben a jelenlévők az egyház szinodális útjáról és a szinodalitásról, az ökumenizmusról és a keresztény egység felé tett lépésekről, Ferenc pápa Christus vivit és Amoris laetitia apostoli buzdításáról osztották meg egymással véleményüket.
Az összejövetel végén Pál József Csaba megyés püspök és a szervező csoport több tagja megköszönte mindenkinek a részvételt, majd Szilvágyi Zsolt pasztorális püspöki helynök közölte, hogy a vizsga időpontját november 5-re tűzték ki.
Végezetül a megyés püspök szentmisét mutatott be a szalvatoriánus kolostor kápolnájában, amelyen koncelebrált Pălie Veniamin resicabánai plébános.

A temesvári Püspökség sajtóirodája