Tavaly, 2022-ben, az advent első vasárnapját megelőző szombaton a főként cseh nemzetiségű hívekből álló eibenthali közösség adott otthont a hegyvidéki bánsági főesperesi kerület hagyományos ifjúsági találkozójának, ahol meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún. Akkor a szentmise végén Mihai Milan Sima krassócsörgői plébános a jelenlévők tapsa közepette bejelentette, hogy jövőre ezen a plébánián kerül sor a hegyvidéki bánsági főesperesség fiataljainak találkozójára és az első adventi gyertya meggyújtására. Így idén december 2-án a fiatalok népes csoportban érkeztek a plébánosok kíséretében erre a településre, ahol a többségében horvát nemzetiségű közösség tagjai szeretettel fogadták őket.
„Lángoló szívvel, útra kelve” (Lk 24,13-35) – E mottó jegyében szervezte meg az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a krassócsörgői római katolikus közösség az ifjúsági találkozót. A nap programjában szerepelt katekézis, amelyet Davor Lucacela orsovai plébános tartott, kiscsoportos beszélgetések, plénum, műhelymunkák és a végén szentmise, amelyet idén is Pál József Csaba megyés püspök celebrált.
A műhelymunkák során a fiatalok adventi koszorúkat készítettek.

A találkozó legünnepélyesebb mozzanata a főpásztor által celebrált pontifikális szentmise volt, amelynek során Francisc Lisi diakónus meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját. A szentmise zenei szolgálatát a helyi kántor és az ifjúsági kórus, valamint a krassócsörgői és kiskrassói tamburacsoport látta el. Koncelebrált az egyházmegyés papok népes csoportja. – Reménység Istene, azért gyűltünk össze, hogy együtt imádkozzunk. Te világosságként küldted Fiadat e világra, áldd meg ezt a gyertyát. Advent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani – imádkozott az adventi koszorú és gyertya megáldása keretében a megyés püspök.
Homíliája elején a főpásztor Jézus buzdításáról elmélkedett: Virrasszatok! – Vajon mit jelent ez: virrasszatok? Miért kellene virrasztanunk, ha alhatunk? Nem lenne jobb aludni? Virrasztani azt jelenti, hogy nyitott szemmel figyelünk Istenre, észrevesszük Isten működését. Virrasztani azt jelenti: jelen lenni Jézus számára, mert lehet, hogy mondani akar nekünk valamit. Talán nekem, a fiatalnak, aki ma idejött, hogy meggyújtsa az első gyertyát, Jézus közölni akar valamit. Aki nagyon szeret, az virraszt. Milyen szépen fogalmazott Davor atya, hogy a lényeg a szeretet. A szeretet kapcsolatokat teremt. Kapcsolatot Istennel és szép kapcsolatokat az emberek között. Virrasszatok, vigyázzatok az Istennel való kapcsolatotokra – intette a fiatalokat a főpásztor. A szentbeszéd keretében Luca Ciobotaru és Ștefan Chisăliță tettek tanúságot, megosztva a jelenlévőkkel az adventi készülődéssel kapcsolatos gondolataikat.
A szentmise végén Mihai Milan Sima krassócsörgői plébános megköszönte Pál József Csaba megyés püspöknek, hogy bemutatta a szentmisét és a fiatalok között töltötte ezt a napot, a szervezőknek, a fiatal önkénteseknek és az egész közösségnek a segítséget és erőfeszítést, valamint a Romániai Horvátok Demokrata Szövetségnek a támogatást. Ugyanakkor a jelenlévők jókívánsággal és énekkel köszöntötték az egyházmegye főpásztorát születésnapja alkalmából.
Végül Marin Matieș karánsebesi esperes plébános a jelenlévők tapsa közepette bejelentette, hogy jövőre a hegyvidéki bánsági főesperesi kerület fiataljainak találkozójára és az első adventi gyertya meggyújtására a facsádi plébánián kerül sor.

A temesvári Püspökség sajtóirodája