A lugosi plébánia és a ministránsok pasztorációjával megbízott Irimiciuc Alin boksánbányai plébános szervezésében április 30-án, szombaton egynapos tábort tartottak a hegyvidéki főesperesség egyházközségeiben tevékenykedő ministránsoknak, valamint az ott működő ifjúsági csoportok tagjainak. A Karánsebesről, Temesszlatináról, Boksánbányáról és Lugosról érkező fiatalokat Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános üdvözölte. A program 11 órakor katekézissel kezdődött, amelynek középpontjába a helyi plébános két szentírási idézetet állított: a János evangéliumában olvasható lábmosás szolgálatát, amely Jézus szeretetét, az alázatot és az egyenlőséget jelképezi (v.ö. Jn 13, 1-15), valamint az emmauszi tanítványok történetét (Lk 24, 13-45), amellyel a szolgálatra irányította a fiatalok figyelmét. – Ministránsnak lenni azt jelenti: szolgálni. Nem mindig vagyunk tudatában annak, hogy szolgálunk, mint ahogy nem mindig tudatosul bennünk az sem, hogy Isten gyermekei vagyunk. Jézus társául szegődött az úton lévő emmauszi tanítványoknak, elismételve nekik azt, amit már úgyis tudtak. A tanítványok mégis csak a kenyértörésben ismerték fel Őt. Jézus őket szolgálta, mert aki szeret, az szolgál – mondotta Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános.
A fiatalok találkozója 12.30 órakor szentmisével folytatódott, az evangélium tanítását Sergiu Ursache temesszlatinai plébános olvasta fel. Szentbeszédében Irimiciuc Alin boksánbányai plébános kitért a ministránsok nemzetközi fatimai zarándoklatára is, amelyre augusztus 25-28. között kerül sor. – Ti, ministránsok, vagytok Isten jelene. A jócselekedeteitek által hirdetni tudjátok Isten szeretetét. Szolgáljátok továbbra is Istent és az embereket – fogalmazott a szónok.
Délután 5 óráig a fiatalok különböző szabadidős foglalkozáson, játékokon, zenés-táncos programokon vettek részt.

Thabitta Kozilek / A temesvári Püspökség sajtóirodája