„A kérügmának minden család szívében visszhangoznia kell, minden esetben, akár alkalmas, akár alkalmatlan, hogy megvilágítsa az utat. A családjainkban átélt tapasztalatok alapján valamennyiünknek tudnunk kell kimondani: «hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk» (1Jn 4,16). Csak ebből a tapasztalatból kiindulva érheti el a családpasztoráció, hogy a családok egyszerre legyenek család-egyház és evangelizáló kovász a társadalomban.” (Amoris laetitia – nr. 290)

 

Kik vagyunk?

Az egyházmegyében koordináljuk és kísérjük a családpasztoráció különböző területére kiterjedő tevékenységeket.

Miért fontos a családpasztoráció?

„A család java döntő a világ és az Egyház jövője szempontjából.” (Amoris laetitia, nr. 31)

A családpasztoráció a lelkipásztorkodás alapja, abban fut össze az evangelizáció minden szála.

Mi a célunk?

  • A családok éljék meg hitüket, hivatásukat Istennel a hétköznapi életben is, hogy érezhetővé váljon Isten szeretete otthonaikban.
  • A családok köteleződjenek el az egyházban és a társadalomban, fedezzék fel, hogy jó kereszténynek lenni, örömmel tegyenek tanúságot Isten szeretetéről, és fogadják el, hogy az Ő eszközei.
  • A családok neveljék gyermekeiket keresztény módon, önálló, szabad személyiségekké.
  • Élő kapcsolatot kialakítani családjaink között.

Milyen tevékenységeink vannak?

  • Családos találkozókat, lelkigyakorlatokat, lelkinapokat, táborokat szervezünk családok részére.
  • Konkrét segítséget, támogatást, ötleteket kínálunk fel a plébániáknak a családok, házaspárok segítésére, családcsoportok kialakulására, fenntartására.
  • Különböző képzéseket ajánlunk fel jegyeseknek, házasoknak, szülőknek és fiataloknak is a családi élettel kapcsolatban.
  • Igyekszünk családokat bevonni a családpasztorációs munkába, hogy együtt építsük Isten Országát, a család-egyházat.

 

Kapcsolatok

Ft. SZILVÁGYI Zsolt családpasztorációs lelkész

300181 Timişoara
Bd-ul Gen. Ion Dragalina, nr. 13
Tel: 0256-493034
E-mail: szilvagyizsolt@yahoo.com

TARI M. Böbe nővér, Referens
E-mail: familii.pastoratie.tm@gmail.com
Tel: 0256 – 293687

Weboldal: www.profamiliatm.ro

Facebook oldal