A temesvári egyházmegyében folytatott sokrétű pasztorációs munka egyik fontos összetevője az ifjúsággal való foglalkozás. Nm. és Ft. Roos Márton főpásztor, valamint a temesvári Püspökség támogatásával 2000-ben átadták a saját székhellyel és munkatársakkal rendelkező Egyházmegyei Ifjúsági Központot, amelynek célja megszervezni és koordonálni a fiatalok tevékenységét.

A Püspökség közvetlen irányításával működő ifjúsági központ a következő feladatokat tűzte maga elé:

* a fiatalok bevonása az adott közösségek életébe
* a fiatalok csoportvezetői felkészítése és képzése az adott plébániai csoportok irányításához
* évente egy ifjúsági pasztorációs terv és program kidolgozása, valamint az ebben szereplő tevékenységek koordonálása
* a különböző plébániákon folyó ifjúsági tevékenységek támogatása
* egy-egy vidéket vagy az egész egyházmegyét átfogó tevékenységek előkészítése és szervezése
* az egyházmegyénk területén élő különböző nemzetiségű fiatalok kölcsönös megismerésének és együvé tartozásának szorgalmazása
* a más vallásfelekezetekhez tartozó ifjúsági csoportokkal való kapcsolatok kiépítése és elmélyítése
* a lelki épülést elősegítő programok állandó támogatása
* a fiatalok bevonása a különböző szociális vagy karitatív munkába
* az egyházmegyei ifjúsági találkozók megszervezése
* egyházmegyénk történelmének, valamint az itt élő nemzetiségek kultúrájának és hagyományainak ápolása a fiatalok körében.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ tevékenységét ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész irányítja. Az ő munkáját segítve Temesvárról, valamint az egyházmegye területéről számos fiatal is bekapcsolódik a különböző rendezvények előkészítésébe és szervezésébe.
Egyházmegyénk fiataljairól a www.facebook.com/tineretcatolictm oldalon található több információ.

Kapcsolatok

Ft. SZABÓ Tiberiu ifjúsági lelkész
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com

Bukovics Erika-Mária nővér
Schönstatti Márianővér, referens

Egyházmegyei Ifjúsági Központ papi munkatársai
Ft. DUMITRU Dániel, Temesvár II - Gyárvárosi plébános
Ft. IRIMICIUC Emil-Alin, Boksánbányai plébániai kormányzó
Pr. Sima M. Mihai-Milan, Krassócsörgő plébániai kormányzó
Alexandra SCSJA nővér

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Web
Facebook
Instagram

Program de tineret pentru anul pastoral

Ifjúsági pasztorális program

Anul Sfintei Scripturi 2021 – 2022
A Szentírás Éve 2021 – 2022

Octombrie / Október 2021

12        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

16        Festivalul Tineretului, Maria Radna / Fiatalok fesztiválja, Máriaradna

21        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Noiembrie / November 2021

05-07  Curs pentru ministranţii din Arhidiaconatul de Timiș / Ministránskurzus a temesi főesperesség fiataljainak

09        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13        Curs de animatori pe zoom / Csoportvezetőképző, zoomon keresztül

18        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

20        ZIUA MONDIALĂ A TINERETULUI, pe zoom / Ifjúsági Világnap, zoomon keresztül

27        Aprinderea primei lumânări de Advent, Oraviţa / Az első adventi gyertya meggyújtása, Oravicabánya

Decembrie / December 2021

Liturghii Rorate pentru tineri în Advent. Se celebrează miercuri de la ora 6:00 dimineaţa / Roráté szentmise fiataloknak minden szerda reggel 6:00 órakor.

Sapt. I Advent miercuri, Timișoara – Fabric, ora 06:00 / Első Adventi hét szerda, Temesvár – Gyárváros, 6:00 óra

Sapt. II Advent nu este Rorate! E sărbătoare: Neprihănita zămislire /  Második Adventi héten elmarad, mert Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe!

Sapt. III Advent miercuri, Timişoara-Iosefin, ora 06:00 / Harmadik Adventi hét szerda, Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

04        Aprinderea celei de-a doua lumânări de Advent la Arad / A második adventi gyertya meggyújtása Aradon

06        Seara de Sf. Nicolae pentru copii /

14        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

Ianuarie / Január 2022

11        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

19        Rugăciune ecumenică, Timișoara – Fabric, ora 20:00 / Ökumenikus imaest, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

20        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Februarie / Február 2022

04-06 Curs de animatori, Marienheim / Csoportvezetőképző, Marienheim

08        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

11-13 Curs pentru ministranţii din Arhidiaconatul de Mureș / Ministránskurzus a marosi főesperesség fiataljainak

13        Sfânta Liturghie pentru tineret, Arad-Micălaca /    Ifjúsági szentmise, Arad-Mikelaka

17        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

25       Carnaval la Arad-Şega / Farsang Arad-Séga

Martie / Március 2022

02        Miercurea Cenuşii, Sf. Liturghie pentru tineret, Iosefin, ora 20:00 / Hamvazószerda, ifjúsági szentmise, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

04-06 Curs pentru ministranţii din Arhidiaconatul Banatul Montan / Ministránskurzus a hegyvidéki főesperesség fiataljainak

08        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

12        Zi de reculegere spirituală pentru elevii claselor V-XII, Arad-Şega /  Lelkinap V-XII osztályos tanulóknak, Arad-Ségán

17        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

19        Zi de reculegere spirituală pentru elevii claselor V-XII, Caraş / Lelkinap V-XII osztályos tanulóknak, Krassó

25 – 27  Exerciții spirituale pentru elevii claselor IX-XII , Marienheim /  Lelkigyakorlat IX-XII osztályos tanulóknak, Marienheim

Aprilie / Április 2022

02        Zi de reculegere pentru tineret, Maria Radna, ora 10:00 / Lelkinap, Máriaradna, 10:00 óra

12        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00  / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13        Devoțiunea Calea Crucii, Timişoara / Keresztúti ájtatosság, Temesvár

14        Joia Mare – Adorație Euharistică / Nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádás

30        Tabără de o zi pentru copiii și tinerii din Arhidiaconatul Montan la Lugoj / Egynapos tábor gyermekeknek és fiataloknak, Lugos

Mai / Május 2022

07       Ziua de Sport / Sportnap

08        Sfânta Liturghie pentru tineret, Arad-Centru / Ifjúsági szentmise, Arad-Belváros

10        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

13-15  Curs de animatori, Marienheim / Csoportvezetőképző, Marienheim

19        Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 /  Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Iunie / Június 2022

04        Pelerinajul ministranţilor, Maria Radna / Ministránsok zarándoklata, Máriaradna

14        Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra

Iulie / Július 2022

04-08 Tabără pentru tineri / Nyári tábor fiataloknak

22-24  Pelerinajul timişorenilor pe jos la Maria Radna organizată de Salvatorieni / Temesvári hívek zarándoklata Máriaradnára a                                                  szalvatoriánus atyák vezetésével

August / Augusztus 2022

25-28  Pelerinajul internațional al ministranţilor la Fatima / Ministránsok nemzetközi zarándoklata, Fatima

Septembrie / Szeptember 2022

03        Tabără de o zi pentru copiii şi tinerii din Archidiaconatul de Mureș / Szabadidős program gyermekeknek és fiataloknak, Marosi főesperesség

Programe pastorale pentru studenti 2021-2022

Tineri-Căutători de Dumnezeu

Pentru a afla mai mult:
Sora Alexandra:
+40724861606
Mail: sora.alexandra11@gmail.com
Facebook: Vino și vezi-Pastorația Universitară Timișoara
Unde? Timişoara, str. 1 Decembrie, Nr. 1

 

OCTOMBRIE 2021

04 – Deschidere An Universitar Colegiul “Vino și vezi, ora 20:00- 21:00                                                      

05Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

11Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                                                  

12 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                                                                                                                                        

18Film și cineforum, 20:00-21:30

19Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                                          

25Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30                                                                                                                                               26Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00  

NOIEMBRIE 2021

01 Lectio divina, ora 20:00-21:00

06 Întâlnire Online – Viața sfinților (ora 20:00-21:00)

08Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

09Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

16Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

23Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

DECEMBRIE 2021

06 Lectio divina, ora 20:00-21:00

07Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                              

11 Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

13Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                                            

14Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                                                    

IANUARIE 2022

10Lectio divina, ora 20:00-21:00

11Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 Întâlnire Online – Fericita Enrichetta Alfieri-Caritatea (ora 20:00-21:00)

17Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                                            

18 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

24 Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                              

25Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

31 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

FEBRUARIE 2022

07 Lectio divina, ora 20:00-21:00

08Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

15Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

21Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

22 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

28 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

      MARTIE 2022

07 Lectio divina, ora 20:00-21:00

08Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

15 Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

21Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

22Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26 Întâlnire Online – Fericita Nemesia Valle-Umilința (ora 20:00-21:00)

28 Calea Crucii pentru studenți, 20:00-21:00

APRILIE 2022

04 Lectio divina, ora 20:00-21:00

05Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09 Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

11 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

19Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

MAI 2022

02 Lectio divina, ora 20:00-21:00

03Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

10Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14 Întâlnire Online – Sfânta Augustina Pietrantoni-Prudența (ora 20:00-21:00)                                                                                                                                        16Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

17Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

24Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

IUNIE 2022

06 Lectio divina, ora 20:00-21:00

07Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

13Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

14Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20Film și cineforum, 20:00-21:30                                                                                

21Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

27 Seară de divertisment (jocuri, teatru, karaoke), ora 20:00-21:30

28Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00