Ifjúsági központ

Ifjúsági központ2019-02-21T19:42:58+03:00

A temesvári egyházmegyében folytatott sokrétű pasztorációs munka egyik fontos összetevője az ifjúsággal való foglalkozás. Nm. és Ft. Roos Márton főpásztor, valamint a temesvári Püspökség támogatásával 2000-ben átadták a saját székhellyel és munkatársakkal rendelkező Egyházmegyei Ifjúsági Központot, amelynek célja megszervezni és koordonálni a fiatalok tevékenységét.

A Püspökség közvetlen irányításával működő ifjúsági központ a következő feladatokat tűzte maga elé:

* a fiatalok bevonása az adott közösségek életébe
* a fiatalok csoportvezetői felkészítése és képzése az adott plébániai csoportok irányításához
* évente egy ifjúsági pasztorációs terv és program kidolgozása, valamint az ebben szereplő tevékenységek koordonálása
* a különböző plébániákon folyó ifjúsági tevékenységek támogatása
* egy-egy vidéket vagy az egész egyházmegyét átfogó tevékenységek előkészítése és szervezése
* az egyházmegyénk területén élő különböző nemzetiségű fiatalok kölcsönös megismerésének és együvé tartozásának szorgalmazása
* a más vallásfelekezetekhez tartozó ifjúsági csoportokkal való kapcsolatok kiépítése és elmélyítése
* a lelki épülést elősegítő programok állandó támogatása
* a fiatalok bevonása a különböző szociális vagy karitatív munkába
* az egyházmegyei ifjúsági találkozók megszervezése
* egyházmegyénk történelmének, valamint az itt élő nemzetiségek kultúrájának és hagyományainak ápolása a fiatalok körében.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ tevékenységét ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész irányítja. Az ő munkáját segítve Temesvárról, valamint az egyházmegye területéről számos fiatal is bekapcsolódik a különböző rendezvények előkészítésébe és szervezésébe.
Egyházmegyénk fiataljairól a www.facebook.com/tineretcatolictm oldalon található több információ.

Kapcsolatok

Ft. SZABÓ Tiberiu ifjúsági lelkész
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com

Bukovics Erika-Mária nővér
Schönstatti Márianővér, referens

Egyházmegyei Ifjúsági Központ papi munkatársai
Ft. DUMITRU Dániel, Oravicabányai plébános
Ft. IRIMICIUC Emil-Alin, Boksánbányai plébániai kormányzó

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687
Web: Centrul Diecezan de Tineret Timisoara

„Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” (Lc 1,38)

„Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!“ (Lk 1,38)


Program de tineret pentru anul pastoral

Ifjúsági pasztorális program

Octombrie / Október 2018

18 – Adorație Euharistică în Timişoara, Biserica Piaristă ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesváron a Piarista templomban, 19:00 óra

Noiembrie / November 2018

4 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timişoara-Iosefin ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

9-11 – Curs de animatori la Salvatorieni
Csoportvezető képzés a szalvatoriánusoknál

15 – Adorație Euharistică în Timişoara-Elisabetin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Erszébetvárosban, 19:00 óra

16-18 – Curs de animatori în Timișoara la  casa Marienheim
Csoportvezető képzés Temesváron a Marienheim otthonban

Decembrie / December 2018

Liturghii Rorate pentru tineri în Advent. Se celebrează miercuri de la ora 6:00 dimineaţa după cum urmează

Roráté szentmise szerdán, 6:00 órai keydettel

Săpt. I Advent Miercuri de la 06:00 – Timișoara – Cetate
Első Adventi hét szerdán, 6:00 óra – Temesvár-Belváros

Săpt. II Advent
– Timişoara, Biserica Piarista
Második Adventi hét – Temesvár, Piarista templom

Săpt. III Advent
– Timişoara-Fabric
Harmadik Adventi hét – Temesvár-Gyárváros

1 – Aprinderea primei lumânări de Advent la Carașova
Az első adventi gyertya meggyújtása Krassóváron

7 – Aprinderea celei de a doua lumânare de Advent la Arad
A második adventi gyertya meggyújtása Aradon

14-16 – Exerciții spirituale în Timişoara la casa Marienheim
Lelkigyakorlat Temesváron, Marienheim otthonban

Ianuarie / Január 2019

17 – Adorație Euharistică în Timişoara-Iosefin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Józsefvárosban, 19:00 óra

22-27 – Ziua mondială a tinerilor în Timişoara – Elisabetin
Világifjúsági nap Temesvár-Erzsébetvárosban

Februarie / Február 2019

3 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timișoara-Fabric ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

21 – Adorație euharistică în Biserica din Timișoara – Cetate ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Belvárosban, 19:00 óra

Martie / Március 2019

2 – Carnaval  –  Farsang

3 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timişoara-Iosefin ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

8 – Carnaval la Arad / Farsang Aradon

21 – Adorație euharistică în Timișoara–Iosefin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Józsefvárosban,19:00 óra

22 -24 – Exercitii Spirituale pentru tineri la casa Marienheim
Lelkigyakorlat fiataloknak a Marienheim otthonban

Aprilie / Április 2019

13 – Calea Crucii organizată de decanatul de Arad la Maria – Radna
Keresztúti ájtatosság Radnán

17 – Calea Crucii în curtea Liceului Gerhardinum Timişoara
Keresztúti ájtatosság a temesvári Gerhardinum líceum udvarában

18 – Joia Mare – Adorație Euharistică
Nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádás

Mai / Május 2019

4 – Campionatul de Fotbal Timişoara
Foci bajnokság Temesváron

10 -12  – Curs de animatori
Csoportvezető képző

16 – Adorație Euharistică în Biserica Piaristă ora 19:00
Ifjusági szentségimádás a Piarista templomban, 19:00 óra

24-26 – Întâlnirea Diecezană de Tineret în Timișoara
Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron

Iunie / Június 2019

2 – Liturghie de tineret în Timişoara-Elisabetin animată de tinerii din Timișoara-Elisabetin ora 18:00
Ifjúsági szentmise Temesvár-Erzsébetvárosban, 18:00 óra

15 – Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna
Ministránsok zarándoklata Mária Radnára

20 – Adorație euharistică în Timişoara-Iosefin ora 19:00
Ifjúsági szentségimádás Temesvár-Józsefvárosban,19:00 óra

Iulie / Július 2019

8-12 – Tabără pentru tineri în Brebu – Nou
Ifjúsági tábor Temesfőn

Septembrie / Szeptember 2019

7-8 Pelerinajul pe jos al tinerilor la Maria Radna
Gyalogos ifjúsági zarándoklat Mária Radnára