A temesvári egyházmegyében folytatott sokrétű pasztorációs munka egyik fontos összetevője az ifjúsággal való foglalkozás. Nm. és Ft. Roos Márton főpásztor, valamint a temesvári Püspökség támogatásával 2000-ben átadták a saját székhellyel és munkatársakkal rendelkező Egyházmegyei Ifjúsági Központot, amelynek célja megszervezni és koordonálni a fiatalok tevékenységét.

A Püspökség közvetlen irányításával működő ifjúsági központ a következő feladatokat tűzte maga elé:

* a fiatalok bevonása az adott közösségek életébe
* a fiatalok csoportvezetői felkészítése és képzése az adott plébániai csoportok irányításához
* évente egy ifjúsági pasztorációs terv és program kidolgozása, valamint az ebben szereplő tevékenységek koordonálása
* a különböző plébániákon folyó ifjúsági tevékenységek támogatása
* egy-egy vidéket vagy az egész egyházmegyét átfogó tevékenységek előkészítése és szervezése
* az egyházmegyénk területén élő különböző nemzetiségű fiatalok kölcsönös megismerésének és együvé tartozásának szorgalmazása
* a más vallásfelekezetekhez tartozó ifjúsági csoportokkal való kapcsolatok kiépítése és elmélyítése
* a lelki épülést elősegítő programok állandó támogatása
* a fiatalok bevonása a különböző szociális vagy karitatív munkába
* az egyházmegyei ifjúsági találkozók megszervezése
* egyházmegyénk történelmének, valamint az itt élő nemzetiségek kultúrájának és hagyományainak ápolása a fiatalok körében.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ tevékenységét ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész irányítja. Az ő munkáját segítve Temesvárról, valamint az egyházmegye területéről számos fiatal is bekapcsolódik a különböző rendezvények előkészítésébe és szervezésébe.
Egyházmegyénk fiataljairól a www.facebook.com/tineretcatolictm oldalon található több információ.

Kapcsolatok

Ft. SZABÓ Tiberiu ifjúsági lelkész
E-mail: cdt.timisoara@yahoo.comjuvtm@yahoo.com

Bukovics Erika-Mária nővér
Schönstatti Márianővér, referens

Egyházmegyei Ifjúsági Központ papi munkatársai
Ft. DUMITRU Dániel, Oravicabányai plébános
Ft. IRIMICIUC Emil-Alin, Boksánbányai plébániai kormányzó

300055 Timişoara Str. Augustin Pacha, nr. 2
Tel: 0256-293687

Web
Facebook
Instagram

Program de tineret pentru anul pastoral

Ifjúsági pasztorális program

Anul Sfintei Scripturi 2020 – 2021
A Szentírás Éve 2020 – 2021

Octombrie / Október 2020

06  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
07  –   Deschiderea Anului Universitar pe zoom,  ora 20:00 / Egyetemista Évnyitó zoomon keresztül, 20:00 óra
15  –  Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Noiembrie / November 2020

10  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
19  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra
28  –    Aprinderea primei lumânări de Advent la Caransebeş / Az első adventi gyertya meggyújtása Karánsebesen

Decembrie / December 2020

Liturghii Rorate pentru tineri în Advent. Se celebrează miercuri de la ora 6:00 dimineaţa
Roráté szentmise fiataloknak minden szerda reggel 6:00 órakor.

Săpt. I Advent miercuri, Timișoara – Fabric, ora 06:00
Első Adventi hét szerda, Temesvár – Gyárváros, 6:00 óra

Săpt. II Advent miercuri, Timişoara-Biserica Piarista, ora 06:00
Második Adventi hét szerda, Temesvár-Piarista templom, 6:00 óra

Săpt. III Advent miercuri, Timişoara-Iosefin, ora 06:00
Harmadik Adventi hét szerda, Temesvár-Józsefváros, 6:00 óra

05  –   Aprinderea celei de a doua lumânare de Advent la Arad / A második adventi gyertya meggyújtása Aradon
08  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
17  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Ianuarie / Január 2021

12  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00  / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
21  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Februarie / Február 2021

09  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
18  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra
19 – 21 Exerciții spirituale în limba română pentru studenţi  / Lelkigyakorlat egyetemistáknak román nyelven

Martie / Március 2021

05-07 –  Exerciții spirituale pentru elevi / Lelkigyakorlat diákoknak
09  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00  / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
12 – 14 –  Exerciții spirituale în limba maghiară pentru studenţi / Lelkigyakorlat egyetemistáknak magyar nyelven
18  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra
20 –    Ziua de reculegere ȋn Caraş / Lelkinap Krassón
27 –    ZIUA MONDIALA A TINERETULUI, Maria Radna, ora 10:00  / Ifjúsági Világnap, Mária Radna, 10:00 óra
31 –    Calea Crucii, Timişoara / Keresztúti ájtatosság Temesváron

Aprilie / Április 2021

01 –    Joia Mare – Adorație Euharistică / Nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádás
13  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
15  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00  / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Mai / Május 2021

01  –   Ziua de Sport / Sportnap
11  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
20  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Iunie / Június 2021

05 –    Pelerinajul ministranţilor la Maria Radna / Ministránsok zarándoklata Mária Radnára
08  –   Rugăciune Taizé la Salvatorieni, ora 20:00 / Taizé ima a Szalvatoriánusoknál, 20:00 óra
17  –   Adorație Euharistică, Timişoara-Iosefin, ora 20:00 / Ifjúsági szentségimádás, Temesvár-Józsefváros, 20:00 óra

Iulie / Július 2021

05-09 – Tabără pentru tineri / Nyári tábor fiataloknak
23-25 – Pelerinajul timişorenilor pe jos la Maria Radna organizate de Salvatorieni / Temesváriak zarándoklata Mária Radnára a Szalvatoriánusok szervezésével

August / Augusztus 2021

01 – 08 – Mladifest, Medjugorie


Septembrie / Szeptember 2021

09-12  – Congresul Euharistic Internaţional ȋn Budapesta / Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten

Programe pastorale pentru studenti 2020-2021

Tineri-Căutători de Dumnezeu

Pentru a afla mai mult:
Sora Alexandra:
+40724861606
sora.alexandra11@gmail.com
Unde? Timişoara, str. 1 Decembrie, Nr. 1

 

OCTOMBRIE 2020

03 Întâlnire ONLINE (Sfinții în viața  noastră), ora 20:00- 21:00

05 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

06 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

13 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

13Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

20 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00 

20Adorație euharistică, ora 20:00-21:00 

26 – Însoțire spirituală, ora15:00-18:00 

26Lectio Divina, ora 20:00-21:00

27Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

27 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00                                                             

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

NOIEMBRIE 2020

02 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

03 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

03Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

09 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

10 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

17 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

17Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

21Work-Shop spiritual – Sfinții și Sfânta Scriptură, ora 10:00-17:00

23 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23Lectio Divina, ora 20:00-21:00

24 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

24Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

30 – Însoțire spirituală, ora15:00 –18:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

DECEMBRIE 2020

05 Întâlnire ONLINE (Fericitul Carlo Acutis, Patronul Internetului),  ora 20:00-21:00

07 – Însoțire spiritual, ora 15:00-18:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12 Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

14 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                     

21 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00                                                        

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

IANUARIE 2021

11 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

25– Însoțire spirituală, ora 15:0018:00

25 Lectio Divina, ora 20:00-21:00

26 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

FEBRUARIE 2021

01 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

02 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

06Întâlnire ONLINE (Fericita Chiara Luce Badano), ora 20:00-21:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22Lectio Divina, ora 20:00-21:00

23 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

MARTIE 2021

01 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

02 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

02Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

09 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

16Adorație euharistică,ora 20:00-21:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

23Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

29 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

29Lectio Divina, ora 20:00-21:00

30 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

30Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

 Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

APRILIE 2021

06Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

13 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

26 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26Lectio Divina, ora 20:00-21:00

27 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

27 Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

MAI 2021

10 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

11 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

12Zi de reculegere, ora 10:00-17:00

17 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

18Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

24 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

24Lectio Divina, ora 20:00-21:00

25 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

25Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

31 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

 Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

IUNIE 2021

01 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

01Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

05Întâlnire ONLINE (Sfântul Alois de Gonzaga), ora 20:00-21:00

07 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

08 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

14 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

15Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

22 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

22Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

28 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

28Lectio Divina, ora 20:00-21:0029 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

29Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15

IULIE 2021

05 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:0006 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

06Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

12 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

13 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

19 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

20Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

26 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

26Lectio Divina, ora 20:00-21:00

27 – Însoțire spirituală, ora 15:00-18:00

27Adorație euharistică, ora 20:00-21:00

Vespere – de luni până vineri, ora 18:15