“Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”
(Mt. 28, 19-20)

Kapcsolatok

Msgr. DIRSCHL Johann, egyházmegyei tanfelügyelő
300055 Timişoara
Str. Augustin Pacha, nr. 4
Tel: 0256-490081,  0256-433061
E-mail: dirschljohann@gmail.com

BURMAN Gabriela Elisabeth, referens
Tel: 0731-747986
E-mail: gabiburman@yahoo.com

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térbe. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi. Egy-egy alkalom előkészítésébe és lebonyolításába közel félszáz hitoktató és diák kapcsolódik be. Ők az énekválasztásban, a bibliai rész felolvasásában, az ahhoz kapcsolódó elmélkedés írásában és felolvasásában, valamint a könyörgések megfogalmazásában és felolvasásában vállalnak szerepet.
A sort a programláncot kezdeményező Böcskei László váradi megyés püspök vezette alkalom nyitja február 4-én, csütörtökön – romániai idő szerint – 20 órától. Elmélkedési téma János evangéliuma 6. fejezetének első része (Jn 6,1–29), amit az egyházmegye hitoktatói és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai dolgoznak fel, diákjaik bevonásával. A szentségimádást vezető püspök a nagyváradi püspöki kápolnában imádkozik, és a Zoom felületen kapcsolódik össze egyházmegyéje tanáraival és diákjaival. A többi egyházmegye hitoktatói és diákjai a hittan.ro honlapon, illetve a hittan.ro Facebook-oldalán követhető közvetítés által tudnak bekapcsolódni a közös imába. A program koordinátorai javasolják, hogy az aktuális alkalmat szervező egyházmegyén/kerületen kívüli tanárok ebben az időben külön internetes találkozóra hívják diákjaikat a tanítás során megszokott felületeken, és együtt kövessék az online közvetítést, közösen imádkozva minden résztvevővel.
A szentségimádási lánc következő alkalmát Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke vezeti (március 4-én), a szervezést a háromszéki, kolozsvári és közép-erdélyi kerületek hitoktatói, valamint a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai vállalják, diákjaikkal együtt. Áprilisban Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke vezeti a szentségimádást és hitoktatói mellett a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, valamint a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai és a katolikus diákság vállalkozik a szervezésre. A szentségimádási lánc utolsó alkalma augusztus 5-én lesz.
A programot a Nemzetköri Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága is üdvözli és internetes felületein beszámol róla.

A hittan.ro honlap szerkesztősége pályázatot hirdet a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyék I–IV. és V–XII. osztályos diákjai részére. A pályázatok célja, hogy a diákok az Oltáriszentséghez közelebb kerülve készüljenek a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
Az elemi osztályosok pályázatának tárgya egy vagy legtöbb három, Az Oltáriszentség és a családom témában készült képzőművészeti alkotás. Az Oltáriszentség tiszteletét középpontba állító produktum lehet rajz, grafika, kollázs vagy bármilyen technikával készült festmény, amit a gyerekek a szüleikkel közösen készítenek elő, majd egyedül valósítanak meg, és digitális másolatát eljuttatják a szerkesztőséghez.
A gimnazisták és középiskolások Őáltala, Ővele és Őbenne témában, egy, a megadott szempontok szem előtt tartásával szerkesztett digitális kiskönyvvel (e-bookkal) pályázhatnak. Az eucharisztikus imákkal, énekekkel, eucharisztikus lelkiségű emberekkel és a korábbi eucharisztikus kongresszusokról szóló beszámolókkal kapcsolatosan személyes reflexiókat tartalmazó pályamunkákat a Book Creator programmal kell elkészíteni és azok linkjét a kateketikai.forum@gmail.com emailcímre kell eljuttatni.
A pályamunkákat három kategóriában (I–IV., V–VII. és VIII–XII. osztályosok) értékelik, a pályázók életkorának megfelelő ismeretszint és a művészi képességek szem előtt tartásával.
Pályázni 2021. február 1. és március 21. között lehet. Az értékelés eredményét április elsején, nagycsütörtökön hozzák nyilvánosságra.
Minden pályamunka felkerül a hittan.ro honlapra, illetve a hittan.ro Facebook-oldalára. A legjobb alkotások megjelennek az európai katolikusok Életünk című folyóiratának honlapján is, és készítőikkel, valamint hittantanáraikkal a lap interjút közöl.
A pályázati kiírások megtalálhatók a hittan.ro honlapon.
Szakmai együttműködő partner az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága.