Az elmúlt szombaton, március 19-én délelőtt a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont a román, német és magyar nyelvű római katolikus hittanolimpia megyei szakaszának. A Temes megyei Tanfelügyelőség és a Gerhardinum Líceum szervezésében, a Temesvári Római Katolikus Püspökség támogatásával zajló versenyen a helyi tanulók, valamint a Bartók Béla Elméleti Líceum, a Nikolaus Lenau Elméleti Líceum, a Colegiul Național Bănățean líceum, a temesrékási középiskola és az óteleki általános iskola növendékei (összesen 29 fiatal) adtak számot tudásukról.
A tulajdonképpeni írásbeli megmérettetést megelőzően a résztvevők, tanulók és kísérő tanáraik számára 8.30 órai kezdettel a piarista templomban Pál József Csaba megyés püspök mutatott be szentmisét. Koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, egyházmegyei tanfelügyelő és Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Líceum igazgatója.
Szentbeszédében a Főpásztor hangsúlyozta: a fiatalok küldetése, hogy terjesszék a világban a jót. – Nagy kihívást jelent ezért tanulni, erre felkészülni. Nem csupán a diplomáért, a nagyobb fizetésért, a sikerekért kell tanulni, hanem azért, hogy tudásommal, felkészültségemmel segíteni tudjak másokon. Szükség van olyan emberekre, akik ily módon is jobbá teszik a világot.
A liturgiát követően a résztvevők átvonultak a Gerhardinum Líceum épületébe, ahol a közös csoportképet követően a fiatalokat a tantermekben már várták a tételek, uzsonna címén pedig némi édesség – figyelmes gesztus a vendéglátók részéről.
Mint azt Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Líceum igazgatója elmondta, a hittanolimpia tételeit az V.-VIII. osztályos növendékek, valamint külön-külön az elméleti líceumok és a teológiai középiskolák tanulói számára dolgozták ki. Az egyes kérdések és feladatok pedig a versenyzők bibliaismeretére (Ó- és Újszövetség), egyháztörténelmi és liturgikus ismereteire illetve a katekizmusban tanultakra vonatkoztak.

Az eredményhirdetésre hétfőn délben került sor.
Román és német nyelvű katolikus olimpia helyezettjei:
V. osztály:
I. helyezés – Rékási Elméleti Líceum
II. helyezés – Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum
III. helyezés – Nikolaus Lenau Elméleti Líceum
VI. osztály – I. és II. helyezés – Nikolaus Lenau Elméleti Líceum
VII. osztály – I. helyezés – Nikolaus Lenau Elméleti Líceum
XI. elméleti osztály:
I. helyezés – Colegiul Național Bănățean
II. helyezés – Rékási Elméleti Líceum
III. helyezés – Nikolaus Lenau Elméleti Líceum
IX., X., XI. teológiai osztály – Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum

Magyar nyelvű katolikus olimpia helyezettjei:
V. osztály – III. helyezés – Óteleki Általános Iskola (Jánosföldi Általános Iskola)
VI. osztály:
I. helyezés – Bartók Béla Elméleti Líceum
II. helyezés – Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum
X. elméleti osztály – I. helyezés – Bartók Béla Elméleti Líceum
IX., X., XI. teológiai osztály – Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum