Március 11-én, szombaton, az arad-belvárosi plébániáról, valamint a marosi főesperesség számos egyházközségéből érkezett családok gyűltek össze, hogy megerősödjenek a hitben és hogy együtt elmélkedjenek a nagyböjt alatt, elgondolkodjanak azon, mit is jelent valójában a szolgálat a családban. A több mint öt órán át tartó rendezvény meleg, barátságos környezetben, kellemes légkörben zajlott, amely lehetővé tette, hogy a jelenlévők kellő nyitottsággal vegyenek részt a lelki programon.
Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens bevezetőjét követően a résztvevők számára lenyűgöző élményt jelentett a temesvári Sabău házaspár, Marius és Lia előadása (és egyben tanúságtétele), akik kilenc gyermek szülei („közülük hét itt a földön, kettő pedig a mennyben van…”). Az előadás kiindulópontja (és elmélkedésként) a keresztény család mai sorsa általában, és különösen a hiteles családi szolgálat volt. A házaspár megosztotta a jelenlévőkkel saját családi tapasztalatait, bemutatva, hogyan adják át személyesen a lelki értékeket gyermekeiknek. A rohanó és állandóan változó világban a Sabău családnak sikerült megteremtenie az elkötelezettség, a bizalom és a harmónia légkörét, amely a több mint 40 résztvevőt elmélkedésre késztette, valamint az olyan igazi keresztény értékek közös ápolásához vezetett, mint például a szeretet, a türelem, a megbocsátás, mások meghallgatása, a tisztelet, az áldozatvállalás – amelynek tökéletes példája a keresztre feszített Jézus Krisztus.
A lelki program során a családok különböző tevékenységeken vehettek részt, mint például közös ima, elmélkedés és vallásos énekek, keresztút és közös beszélgetések. A szentmisét Tiba Cristian atya mutatta be, koncelebrált Király Árpád arad-ségai plébános és Piry Radulov vingai plébános. Mindezek azt a célt szolgálták, hogy reményt, békét és nyugalmat hozzanak az emberek lelkébe, segítsék őket a Jóistennel való összekapcsolódásban, és tudatosítsák bennük minden házastárs és szülő megszentelő küldetését a keresztény családban.
A rendezvény általános légkörét a tisztelet, a tolerancia és a harmónia jellemezte, a résztvevők erős közösséget alkottak, megmutatva, hogy hitükben egységesek. Még az a 11 gyermek is, aki erre a különleges napra elkísérte szüleit, élvezte a szentmisét, valamint a szórakoztató tevékenységeket és a társas együttlétet.
Összefoglalva, a katolikus családok lelkinapja az arad-belvárosi plébánián tele volt tartalommal és vallásos érzelmekkel minden résztvevő, mind a megszentelt, mind a világiak számára. Lényegében ez a nap kiváló alkalom volt a keresztény házastársak és szülők számára, hogy elgondolkodjanak a családi élet értékeiről, valamint a közösségükben betöltött szerepük fontosságáról. Ez a nap minden bizonnyal megmarad a jelenlévők emlékezetében, és inspiráció forrása lesz lelki útjuk folytatásához, mind személyes, mind társadalmi szinten, hiszen bármilyen megpróbáltatásokon is mennek keresztül a keresztény családok, folyamatosan fel kell kínálniuk a körülöttük élőknek az Istennel folytatott élő párbeszédük példáját, valamint Isten jelenlétének bizonyítékát a mindennapi életben. …És talán nincs is alkalmasabb téma a befejezéshez, mint az, hogy a házasság a szentségek egyike, és „aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”…

Dr. Prof. Laura-Lia Bălaj, arad-belvárosi plébánia