Szűz Mária születésének ünnepén, szeptember 8-án, csütörtökön tartotta a temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség a templombúcsút. A 18 órakor kezdődő szentmise előtt nagy volt a nyüzsgés az udvaron meg a hittanteremben, ahol a plébánia Laudate Dominum kórusa a hittanos gyermekekkel együtt az utolsó próbáját tartotta, a ministránsok az elvégzendő feladataikra készültek, mialatt a templomban a rózsafüzér csoportok a város minden részéből érkezett hívekkel együtt imádkoztak.


A szentmisét három nyelven Filip Dorin Gyula csáki plébános mutatta be, koncelebrált Dirschl Johann általános helynök; Jäger Béla temesvári VI -fratéliai plébános Dumitru Daniel Temesvár II. gyárvárosi plébános, Váncsa Csaba Temesvár II. gyárvárosi káplán, Kocsik Zoltán, a Gherhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója, Szilvágyi Zsolt helyi plébános és Szabó Tiberiu káplán.
Homíliájában Filip Dorin Gyula plébános arra buzdította a híveket, hogy a Boldogságos Szűz Máriához hasonlóan válaszoljanak igennel Isten hívására. “Amikor rendezvényt szervezünk, mindig megkérdezzük magunktól, hogy kit hívjunk meg. A mai ünnep, az egyház ünnepe, az egész közösség ünnepe, nemzetiségtől, kortól függetlenül, mindannyian meg vagyunk hívva az eucharisztikus lakomára. Erre a lakomára ezen a napon mindannyiunkat összegyűjtött a mi Mennyei Édesanyánk, Mária – fogalmazott az atya, aki hangsúlyozta, hogy a család “a társadalom és az Egyház legkisebb és legfontosabb sejtje. Meghívtak és meghívnak minket! Krisztus meghívása, ellentétben a házassákötéssel, nem dátumhoz, nem időhöz kötött; mindannyian megkaptuk a keresztségben, és ez egy életen át érvényes! … Jézus számára ma mi vagyunk a legfontosabbak, akiket meghívott erre a lakomára, a Szent Eucharisztiára.” … “Általában, amikor meghívást kapunk, meg kell erősítenünk jelenlétünket vagy távolmaradásunkat, de Jézus ma Mária által meghívott minket, hogy vegyünk részt az eucharisztikus lakomán, az Eucharisztia ünnepén, és mi, akik jelen voltunk, igennel válaszoltunk erre a hívásra.”
A szentmise végén a helyi plébános köszönetet mondott Cristian Roșoagă kántornak, a Laudate Dominum kórusnak, a gyermekeknek, a ministránsoknak, az adományozóknak és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap igazi ünneppé váljon.
Az ünnepség a plébánia udvarán agapéval ért véget.

A szentmisét vissza lehet nézni a plébánia YouTube oldalán.
A temesvári Püspökség sajtóirodája
Képek: Dotterer-Kiszely Patrik