Újszentannán a helyiek mély hitének köszönhető, hogy az egyházközségben már 1920 előtt létezett a Mária-lányok csoportja. Andreas Straub atya 1971-1981. között volt plébános Újszentannán. Ez idő alatt hat, általa felkészített fiatal választotta a lelkipásztori hivatást és szentelték pappá: Andreas Reinholz, Franz Marksteiner, Josef Hell, Karl Zirmer, Michael Henger és Josef Tänzler, akik négy nyelven terjesztették a hitet: németül, románul, magyarul és latinul.
Az Istenbe vetett hit, valamint a bizakodás a Szűzanya oltalmában sok családot arra indított, hogy gyermekeiket a Mária-lányok csoportjába küldjék. A Mária-lányok 3 éves kortól 14 éves korig viselik ezt a jellegzetes öltözéket. A mi falunkban a Mária-lányokat „Fraupildsmadlâ”-nak, a vezetőjüket „Fraupildsmuttâ”-nak nevezik. Gyakran ő a biztos pont, amikor a kicsik sírnak a fáradtságtól, vagy a nagyok nem bírnak tovább állni a rosszullét miatt. Akkor is segít, amikor a szoknya egy kicsit szorít, vagy a koszorút már nagyon kényelmetlennek érzik. Azért van ott, hogy vigyázzon a lányokra és velük együtt imádkozzék.
Húsvét az év első ünnepe, amikor Mária-lányok fehérbe öltöznek. Egy héttel később, Fehérvasárnap a Mária-lányok az elsőáldozókkal együtt vesznek részt az ünnepi szentmisén. Rengeteg erőfeszítés, munka, idő és szeretet van a ruhákban, de a viselésükben is. Szemet gyönyörködtető ennyi fehérbe öltözött gyermeket látni, akik párban, kettes sorban állnak. Idén körülbelül 20 Mária-lány van. Az év folyamán a Mária-lányok jelenléte bizonyos szentmiséken hagyományossá vált: májusban a sok Mária-ünnepen, pünkösdkor, úrnapján, az ószentannai Jézus Szentséges Szíve ünnepén, július 26-án a védőszent, Szent Anna ünnepén az újszentannai templomban, a máriaradnai és az altöttingi zarándoklatokon, de egyéb szentmiséken is. Sok Mária-lány édesanyja gyermekkorában maga is Mária-lány volt, így ez Újszentannán hagyománnyá vált.
A szentmisék előtt a Mária-lányok a templom udvarán találkoznak, és párokba rendeződnek. A menet élén az egyik lány égszínkék masnival díszített viaszkoronát visz, a masni két oldalát lévő szalagokat kisebb lányok tartják. A menetet a legidősebb lányok zárják, akik felváltva hordozzák az asztalon álló Mária-szobrot, amely köré a zarándoklatok során frissen kötött virágkoszorút helyeznek. Minden Mária-lány aranyszalagokkal és rojtokkal szegélyezett kis zászlót visz, középen egy M betűvel, Mária nevének kezdőbetűjével. Ahogy a Mária-lányok belépnek a templomba, hangosan elmondják a saját imájukat. A mise végén a Mária-lányok elénekelnek egy szakaszt a „Maria zu lieben” énekből, imádkoznak német és román nyelven elimádkozzák az Üdvözlégy Mária fohászt, és a végén megint énekelnek.
A német, magyar és román nemzetiségű Mária-lányok barátok, és azok is maradnak. Tiszteljük egymást hitünkben és emberként.

Melita Palcu-Socaciu,  Marianne Hellstern