Az Arad megyei Máriaradna augusztus 2-án ismét a közelről és távolról érkező bánsági svábok találkozóhelye volt. A hívek a tizenkettedik zarándoklatra gyűltek össze Porciunkula ünnepén, amely napon teljes búcsúban részesülnek azok, akik ezen a napon meggyónnak, szentáldozásban részesülnek, imádkoznak a Szentatya szándékára és elzarándokolnak egy olyan kegyhelyre, mint Máriaradna. Ezt a teljes búcsút maga Szent Ferenc vezette be III. Honorius pápa jóváhagyásával, több mint 800 évvel ezelőtt, és a maga formájában akkoriban újdonságnak számított, különösen azért, mert akkoriban a katolikus egyházban a bűnbocsánatért pénzt kellett adományozni (a szegényeknek, valamint az akkori nagy építkezésekhez, a legkülönbözőbb kegyhelyeken).
Idén a német zarándoklatra nagyon sokan érkeztek külföldről, különösen azért, mert augusztus elején számos vallási, kulturális és hagyományőrző rendezvény zajlott a Bánságban (templombúcsú Sanktannán, Temeshidegkúton és Niczkyfalván, jubileum Szentmártonban, Dr. Franz Metz nyári koncertsorozata, Lenau-nap Csatádon, különböző ünnepek Temesváron és Zsombolyám stb.) A német zarándoklat alkalmat adott arra, hogy elzarándokoljunk Radnára a Boldogságos Szűz Máriához, „aki számunkra, bánsági svábok számára az otthont jelenti, aki lelkünk számára frissítő forrása, valójában egy oázis, ahol virágzik az élet, a hit és a szeretet, növekszik az életöröm és a remény “  – fogalmazott a bánsági származású ludwigshafeni Paul Kollar ny. lelkipásztor, a Gerhardsforum Banater Schwaben e.V. és a St. Gerhardswerk lelkivezetője, aki idén az ünnepi szentmise főcelebránsa volt. Koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, Reinholz Andreas máriaradnai plébános, Király Árpád arad-ségai plébános, Balogh László arad-mikelakai plébános, Dirschl Mates újaradi plébános, Muțiu Petru facsádi plébános, Cădărean Ioan lippai plébános, valamint Ulrich Letzgus diakónus a St. Wolfgang in Reutlingen katolikus egyházközségből.

A szentannai Mária-lányok, az egyedüliek, akik a Bánságban még magukra öltik a hagyományos fehér, pliszírozott ruhát és őrzik ezt a hagyományt. Fotó: Adi Ardelean

Az ünnepi szentmisén jelen volt Erwin Josef Țigla, a Bánsági Hegyvidéki Német Demokrata Fórum elnöke, valamint több képviselője.
„Reméljük, hogy egyre növekedni fog azok száma, mint akik Németországból, Ausztriából érkeznek. Örvendünk azoknak a csoportoknak, amelyek arról számolnak be, hogy évek óta nem jártak itt, de mégis visszatérnek, mert valami ide vonzza őket. És nem mi, az itteni személyzet, hanem a Radnai Szűzanya, a Kegyelmek Anyja hívja ide az embereket. Idén olyan zarándokcsoportok is érkeztek, akik először jártak itt, néhány nem katolikus, például Craiovából, Ploiești-ről vagy Turnu-Severinből“ – számolt be Reinholz Andreas atya.
A zarándoklat programjában szerepelt még a kolostor múzeumának megtekintése, az infóközpont boltjában ajándéktárgyak széles választéka várta a zarándokokat. Kora délután került sor a keresztúti ájtatosságra Paul Kollar lelkipásztor vezetésével, a bazilika mögötti Kálvária-dombon. A domb tetején található kápolnát jelenleg felújítják. A szentmise végén Reinholz Andreas atya megemlítette, hogy a felújítás szeptember 8-ra befejeződik, de a tervek szerint a következő három-négy évben mindegyik keresztúti stációt rendbehozzák. Délután 4 órakor egyházzenei koncertre került sor Dr. Franz Metz orgonaművész, Wilfried Mich lés Cristian Ardelean operaénekes és Alexandra Guțu csellóművész részvételével.

Astrid Weisz

Fordítás és szerkesztés: a temesvári Püspökség sajtóirodája