Ezzel a címmel került sor szeptember végén a Fokoláre Mozgalom püspök barátainak ökumenikus találkozójára Castel Gandolfóban.
Szeptember 23-án és 24-én szervezett nemzetközi konferencia programján internetes kommunikációs felület segítségével részt vett Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, valamint – Daniel pátriárka, a Román Ortodox Egyház vezetője beleegyezésével – Lucian Mic karánsebesi román ortodox püspök és Călin Ioan Bot lugosi görög katolikus segédpüspök. Ily módon a karánsebesi ortodox Püspökség székhelyén, a Zoom online konferencia program révén a három főpásztor csatlakozhatott több mint 45 ország mintegy 150 résztvevőjéhez.
A Szentatya szombaton fogadta a Vatikánban a Fokoláre mozgalom püspök barátait. Chiara Lubich karizmájára emlékeztetve a testvériség megvalósítására buzdította őket. Az egység, amit jézus Krisztus ajándékoz nekünk nem teljes egyetértést jelent, hanem a másik személy tiszteletét – mondta a pápa.
A Fokoláre Mozgalom püspök barátainak ökumenikus találkozóján Ferenc pápa emlékeztette a jelenlévőket a kezdetekre, amikor a háború szörnyűségei közepette Trentóban Chiara Lubich lelkében a Szentlélek elültette a testvériség és a szeretetközösség magvát. Abból a csoportból növekedett és fejlődött ki egy világszintű mozgalom, amely immár számos nyelven magához vonzza az embereket Isten szeretetének erejével. Úgy teremtenek egységet, hogy a különbözőségeket nem törlik el, hanem érvényre juttatják és egymással összehangolják.

A másik ember tisztelete adja meg az egységet
Erre az egységre ma nagy szüksége van a világnak – erősítette meg a pápa. A II. Vatikáni zsinat szellemiségét folytatva mutassák meg az emberiségnek Krisztus világosságát. Isten álma az, hogy kiengeszteljen és összehangoljon Krisztusban mindent és mindenkit. Ferenc pápa utalt Fratelli tutti – kezdetű enciklikájára, melyben sürgeti az egységet. Bátran vállaljuk ezt a feladatot a szentek és korunk tanúságtevői nyomán, akik nagy árat fizetnek hitükért. Az egység, amit Jézus Krisztus adott és ad nekünk, nem egyhangúságot jelent, nem a mindenáron való egyetértést. Egy alapvető szempontnak felel meg: ami a személy tisztelete, a másik arcának tisztelete, különösen a szegények, a kicsinyek és a kirekesztettek irányában. A Fokoláre mozgalom püspök barátainak köszönetet mondott a pápa szolgálatukért, majd azt kérte, hogy maradjanak mindig nyitottak és továbbra is mosolyogjanak.

Fotó és szöveg: Episcopia Caransebeșului, www.vaticannews.va/hu