Sokéves hagyomány, hogy a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum udvarán a húsvéti triduumot megelőző napon, szerda este az iskolában tanuló fiatalok keresztúti ájtatosságon vesznek részt. Idén a tanulókhoz a román egyetemisták Jubilate csoportja is csatlakozott. Az egyes stációknál az egybegyűlt fiatalokkal együtt imádkozott Pál József Csaba megyéspüspök, Dirschl Johann általános helynök és Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Líceum igazgatója. Az ájtatosságot Fechetă Eugen spirituális atya, óteleki plébános vezette.
Az egyes állomások elmélkedései idén Jézus lábnyomait követték Pilátus palotájától, ahol kihirdették a halálos ítéletét egészen a kivégzőhelyig, a golgotáig. – Most elkezdjük a keresztutat és elgondolkozunk azon, hogy kiknek a lábnyomai fontosak az életünkben, kiket szeretnénk magunkkal vinni a keresztúton: családunkat, barátainkat, osztálytársainkat, tanárainkat, a koronavírusban és a háborúban szenvedőket, a sok fiatalt és gyermeket, akiknek nagyon nehéz sorsuk van? – fogalmazott bevezető imájában Fechetă Eugen spirituális. Az egyes állomásoknál elhangzott elmélkedésekben a fiatalok megfogalmazták kéréseiket, ugyanakkor önvizsgálatra is szólítottak. – Istenünk, adj erőt, hogy bátran vegyük fel keresztjeinket a sikertelenségek közepette is. Segíts, hogy a te alázatos példád által, mi is újra és újra fel tudjuk venni keresztünket, és kitartással továbblépjünk a nyomodban. Urunk, segíts bennünket, hogy szenvedő embertársaink mellé álljunk, hogy a te példádat követve, szeretettel nézzünk szüleinkre, a családunk többi tagjára, becsüljük meg és szeressük őket. Urunk, segíts nekünk is a te képmásodat a szívünkben hordozni és másokat önzetlenül szolgálni – hangzott el az egyes elmélkedésekben. A Miatyánk szövegét magyar, román, bolgár, cseh, német és latin nyelven mondták a fiatalok.
Mivel a lelki program keretében egyre inkább besötétedett, a kereszt útját fáklyát tartó fiatalok és apró mécsesek világították meg.
Az ájtatosság végén Pál József Csaba megyés püspök köszönetet mondott a mintegy ötven fiatalnak, akik részt vettek a program előkészítésében, szervezésében.

A temesvári Püspöskég sajtóirodája