Idén június 8-a, szombat volt az a nap, amikor a ministránsok részt vettek a hagyományos zarándoklaton és találkozón a máriaradnai bazilikában. A program 10 órakor szentmisével kezdődött, amelyet P. Alin Irimiciuc, boksánbányai plébános, a ministránsok egyházmegyei pasztorációjáért felelős lelkipásztor mutatott be. Koncelebráltak a gyermekeket elkísérő egyházmegyés papok. A szentmisén az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa énekelt.
– Kedves ministránsok, szeretettel üdvözöllek benneteket itt a máriaradnai kegytemplomban ezen a napon, amelyet nektek szenteltünk. Az idei találkozó mottóját Izajás próféta 41,10 könyvéből választottuk, nevezetesen: „Veled”. Ez a mottója a ministránsok nemzetközi római zarándoklatának is, amelyre idén július 28. és augusztus 2. között kerül sor – mondotta bevezetőjében Alin atya.
Homíliájában Irimiciuc Alin plébános mindenekelőtt a ministránsokhoz intézte szavait: – Ezen a szép ünnepen, Mária Szeplőtelen Szíve napján azért hívtunk ide benneteket Máriaradnára, hogy hálát adjunk a Jó Istennek, és további kegyelmet és erőt kérjünk szolgálatotokhoz. Kedves ministránsok, amikor Jézust szolgáljátok, mindig számíthattok rá, hogy Ő megvéd, oltalmaz benneteket. Bizonyára mindegyikőtök azért kezdte el a szolgálatot, mert valaki erre ösztönözte. Nem könnyű szolgálni, odaállni a sok ember elé, és nem hibázni. Bátorság kell hozzá, és az a tudat, hogy Isten ott van veletek és támogat benneteket. Fontos, hogy azért jövünk el a zarándoklatra, hogy másokon keresztül megérezzük Isten jelenlétét.
A szentmise végén Alin Irimiciuc atya köszönetet mondott minden papnak és önkéntesnek, akik a temesvári egyházmegye három főesperességében megszervezték a ministránstalálkozókat, a gyermekeknek és fiataloknak az oltárszolgálatukért és a munkájukért, amelyet azért végeztek, hogy minden szentmise és ünnep szebb, ünnepélyesebb legyen, valamint a szülőknek, hogy támogatják a gyermekeket ebben a szolgálatban. A záróáldás előtt Alin atya ismertette a programot, amely a bazilika mögötti dombon fog folytatódni: a ministránsok 7 csoportot alkottak, amelyek másfél órán keresztül megkeresték azt a templom mellett lévő 7 keresztúti állomást, ahol különböző kihívások és feladatok vártak rájuk, amelyek egyben szórakoztatóak is voltak. Ezek teljesítését pontokkal jutalmazták. A győztes a legtöbb pontot összegyűjtő csoport lett.

A temesvári Püspökség sajtóirodája