A temesvári egyházmegyében két évtizedes hagyomány, hogy júniusban zarándoklatot szerveznek a plébániákon szolgáló ministránsoknak a máriaradnai kegytemplomhoz. Az elmúlt két esztendőben a járványügyi helyzet megakadályozta a nagyobb létszámú összejövetelek szervezését, így a találkozót részben online tartották. Idén azonban a radnai bazilika padsorai újra megteltek gyermekekkel, és örömük, lelkesedésük átragadt mindazokra, akik velük együtt vettek részt a délelőtti szentmisén.
A liturgia főcelebránsa Irimiciuc Alin boksánbányai plébános, a ministránsok pasztorációjának egyházmegyei felelőse volt, koncelebráltak a gyermekeket elkísérő egyházmegyés papok.
Bevezetőjében a főcelebráns lelkipásztor Ferenc pápát idézte: Kedves fiatalok, ti nem a jövő vagytok, hanem az Isten jelene. Ő arra hív benneteket, saját konkrét világotokban, hogy induljatok a nagyszülők, az idősek keresésére és velük együtt vegyétek a szót és valósítsátok meg azt az álmot, amit az Úr megálmodott számotokra. Ne holnap, hanem ma kezdjétek el, mert ahol a kincsetek, ott a szívetek is.
Magyar nyelvű homíliájában Miklós Csaba majláthfalvi plébános arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy a ministráns az oltárnál, a templomban Istent szolgálja, a mindennapokban pedig az embereket. – Istent ne csak a templomban szolgáljátok, hanem otthon is, például úgy, hogy imádkoztok. Az emberek szolgálata azt jelenti, hogy például, amikor a suliban vagy, legyél te az, aki segít másoknak – intézte szavait a ministránsokhoz a szónok. Román nyelven Radulov Piry vingai plébános mondott szentbeszédet.
A szentmise végén Irimiciuc Alin boksánbányai plébános ismertette a zarándoklat további programját: a mintegy 200 gyermek és fiatal a máriaradnai kegyhely szomszédságában lévő Kalodván vallási témájú vetélkedőn, futballmérkőzésen, valamint különböző szabadtéri szórakoztató műsoron, játékokon vett részt.

A temesvári Püspökség sajtóirodája