Augusztus 2-án, a Porciunkula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottaik zarándokoltak a máriaradnai bazilikához. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök, szentbeszédet mondott Dirschl Mates újaradi plébános.
A zarándoklat programja már 10.30 órakor megkezdődött, az egybegyűlt hívek hagyományos Mária-énekeket énekeltek a kegytemplomban. Orgonán kísért dr. Franz Metz bánsági születésű német orgononaművész, zenetudós. A liturgia zenei szolgálatában közreműködött továbbá Wilfried Michl operaénekes.
A szentmisén részt vett több egyházmegyés pap, valamint külföldi lelkipásztorok egy csoportja. Az idei zarándoklatot a Maria-Ramersdorf-i és a máriaradnai kegyhelyek partnerkapcsolatának jegyében szervezték. A Ramersdorfból érkezett hívek egy hétig tartózkodtak a Bánságban, különböző lelki programokon vettek részt Temesváron és a környéken, továbbá ellátogattak Nagyváradra is. A zarándokcsoport egy új Szűz Mária-ábrázolású zászlót is hozott magával, amelyet a szentmise keretében Pál József Csaba megyéspüspök megáldott.
A liturgiát követően a résztvevők Robert Dürbach plébános és Mario Karnel teológiai hallagtó vezetésével keresztúti ájtatosságon vettek részt. Délután 4 órai kezdettel dr. Franz Metz orgononaművész és Wilfried Michl operaénekes koncertjére került sor a bazilikában.