KARÁNSEBES, Zlagnei u. 4 sz.
Tel. 0255-515601
e-mail: gradinitasf.ursula@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/sfanta.ursula.9
Honlap: https://sites.google.com/site/gradinitasfursula/

A Szent Orsolya óvoda díjmentes a gyermekek és a családok számára, mivel a költségeket teljes egészében a karánsebesi ferences nővérek kongregációjának alapítványa fedezi más jótevőkkel együtt, így biztosítva esélyt a növendékeknek az oktatásra.

Feltérképezve a Karánsebes külterületein lakó családok nehéz anyagi-szociális helyzetét, a helyi ferences nővérek alapítványa megalapította a Szent Orsolya óvodát azoknak a gyermekeknek, akik a szűkös anyagi körülményeik miatt kimaradnának az oktatásból. Az alapítvány célja felkeresni a szegény családokban élő gyermekeket, és az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium előírásainak megfelelően teret biztosítani számukra az oktatási-tanulási-fejlődési folyamatban. A tény, hogy a projekt kedvezményezettjei a velük azonos korú gyermekekkel egyenlő esélyekkel indulhatnak, örömre ad okot.
A Szent Orsolya óvoda 2012-től csak ideiglenes engedéllyel működhetett. A Jóisten segítségével és sok munka eredményeként az intézményt 2017-ben alkalmassá nyilvánították az oktatási tevékenység folytatására, így a 2017/2018-as tanévtől már akkreditált óvodaként működik.

Az óvoda jövőképe

A nehéz anyagi körülmények között élő és a társadalom peremére szorult gyermekek számára nyitott óvoda; európai színvonalú oktatás, amelynek célja a jobb életkörülmények iránti vágy felkeltése; óvoda, amely segíti az olyan kiegyensúlyozott személyiség felépítését, aki megtalálja helyét a társadalomban.

Az óvoda küldetése

„A gyerekek olyanok, mint a virágok – le kell hajolnod hozzájuk ha meg akarod ismerni őket.” (Friedrich Fröbel)

A Szent Orsolya óvoda egy szociális projekt, mely „otthont” kínál azoknak a gyermekeknek, akik nehéz anyagi körülmények között élő családokból származnak. Igyekeznek megerősíteni bennük az érzést, hogy a nehéz szociális helyzetük ellenére egyenlőek a többi gyermekkel, joguk van európai színvonalú oktatásra a hatályos törvényeknek megfelelően. Az intézmény célja, hogy hidat építsen a család és a társadalom között, fényt gyújtson, amely a gyermekek lépéseit vezeti az életben.

A Szent Orsolya óvodában 3-7 év közötti gyermekek járnak.
A két csoport létszáma legfeljebb 15 fő.