300180, TIMIŞOARA, B-DUL REGELE CAROL I, NR. 13
TEL: 0728273389
e-mail: gradinitanotredame@gmail.com

A Notre Dame napköziotthonos óvoda a „Notre Dame Óvodás Korú Gyermekek Képzéséért Egyesület” keretében működik, és katolikus oktatási intézményként jött létre.

Az óvoda működését a Notre Dame (Miasszonyunk) nővérek irányítják, kongregációjuk a bánsági leányok nevelésében történelmi múlttal rendelkezik. A nővérek egyike, mint pedagógus, az óvoda igazgatója. A nővérek a többi pedagógussal és a személyzettel együttműködve követik a kongregáció szabályzatában megfogalmazott küldetést: „Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” (SSND, Konstitúció, 22)
Az óvoda jelenleg összesen 78 gyermekkel, négy csoporttal működik, amelyből három román, egy pedig magyar tannyelvű.

Az óvoda célja minden gyermek számára lehetővé tenni az oktatást, függetlenül attól, hogy milyen szociális körülményekkel rendelkező családból érkezik. Az intézmény vallási hovatartozástól függetlenül fogad be román, magyar, német és bolgár nemzetiségű gyermekeket.

Az idők folyamán a társadalom értékrendje megváltozott. A családok sajnos egyre több megpróbáltatásnak vannak kitéve, és sok gyermek kell csonka családban felnőnie. A család fenntartására irányuló törekvések következtében a szülők egyre több időt töltenek a munkahelyükön, ezért az óvoda igyekszik családias környezetet biztosítani a gyermekeknek és szüleiknek, ahol az óvónők a családokkal közös csapatot alkotnak a gyermek teljeskörű fejlődésének érdekében. Az oktatás a test, a lélek és az értelem közös fejlődését tűzi ki célul.

A család és a társadalom értékrendjének visszaállítása céljából fontos az óvoda, a család és az Egyház közötti kapcsolat és együttműködés. Jövőképünknek megfelelően minden gyermeknek joga van a támogatásra egy intézményesített, ám meleg, családias keretben, megfelelő irányítással, hogy a maga ritmusa szerint felfedezze és fejleszthesse egyéni képességeit, egy olyan közegben, ahol minden figyelem a fejlődésére irányul.

Az Egyházzal való együttműködés abban nyilvánul meg, hogy a gyermekek és a pedagógusok aktívan részt vesznek a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával bemutatott szentmiséken, napi imákon, hittanórákon, továbbá a plébános is bekapcsolódik az óvodai tevékenységek, keresztény tárgyú ünnepségek szervezésébe és lebonyolításába.

Annak ellenére, hogy az óvodánkba járó növendékek szülei csak kis mértékben hitüket aktívan gyakorló hívők, mégis egyre többen választják azt a lehetőséget, hogy keresztény értékek szellemében oktató intézménybe írassák gyermekeiket. Ez a tény azt igazolja, hogy a szülők tudatában vannak annak, hogy az Isten nélküli oktatás olyan, mint a reménytelenül leélt élet.