A Temesvári Római Katolikus Püspökség és az Egyházmegyei Ifjúsági Központ meghívására városunk öt vallásfelekezetének és keresztény közösségének fiataljai imádkoztak közösen január 19-én este a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban azért, hogy „Legyenek mindnyájan egyek” (v.ö. In 17,21). A keresztények egységéért tartott imanyolcad keretében szervezett találkozó mottója: „Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (vö. Mt 2,2).
Az imaesten a római katolikus, a görögkatolikus, az ortodox, az unitárius, az evangélikus-lutheránus és a református egyház, képviseltette magát. A szervezők meghívására az ökumenikus találkozón jelen volt Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök, Dr. Zaharia Pereş temesvári ortodox esperes, Răzvan Oprișa temesvári görögkatolikus esperes, Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkész és Demeter Sándor temesvár-belvárosi református lelkész. A különböző felekezetek fiataljai felváltva egy-egy szentírási részt olvastak fel, illetve saját énekeikkel kapcsolódtak be a lelki programba, az evangéliumot Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök hirdette.
Szentbeszédében Pál József Csaba megyés püspök a mai megosztottságot is említette: – Halála előtt Jézus Krisztus a tanítványaiért is imádkozott, és azokért, akik „a szavukra hinni fognak bennem: Legyen mindenki egy!”  Szeretnénk visszatérni oda, ahol az Istennel való történelmünk kezdődött. A fiatalokat pedig ezekkel a szavakkal buzdította: – Nektek, fiataloknak kell tanúságot tennetek Istenről, tovább kell adnotok Isten világosságát! Merjetek visszatérni ahhoz a pillanathoz, amikor Isten elhívott titeket.
A Főpásztor az egységépítés fontosságát is hangsúlyozta : – Ne ti okozzátok a megosztottságot. Legyen egység a családban, a vallások, az etnikumok között, egység és szolgálat legyen köztetek, hogy Jézus jól érezze magát közöttünk.
Az elmélkedés végén a megyés püspök minden jelenlévőt arra ösztönzött, hogy imádkozzanak az egységért.
Az egyetemes könyörgésekben a fiatalok azt kérték, hogy az Egyház legyen egységes, fejlődjék, és mindig tudja, hogyan kell követnie Jézus Krisztust.
Az imaest a vallásfelekezeteket képviselő lelkipásztorok áldásával zárult. Végül a fiatalok megköszönték egymásnak a jelenlétet, azt, hogy együtt imádkozhattak a hitben való egységért.

A temesvári Püspökség sajtóirodája