A gyulafehérvári érseki palotában találkoztak a temesvári, váradi, szatmári és gyulafehérvári egyházmegyék vezetői, a hagyományos évi közös ügyeikről beszélni, valamint azért, hogy közösen egyeztessenek, többek között a papképzés, teológiai oktatásról, a papi szemináriumról. Kovács Gergely érsekhez, Kerekes László segédpüspökhöz, Pál József Csaba temesvári, Böcskei László váradi és Schönberger Jenő szatmári megyés püspökhöz a megbeszélés második részében csatlakoztak a szeminárium elöljárói is. A találkozó délután közösen bemutatott szentmisével zárult.