„Tartsd meg őket a te nevedben!” (Jn. 17, 11)

Püspöki jelmondatom„Tartsd meg őket a te nevedben!”. Ez egy imádság, amelyet együtt imádkozhatunk Jézussal. Sok tekintetben eligazítást ad nekünk a jövőre az, hogy Jézus nem magára gondol, hanem azokra, akik valamiképpen hozzá tartoznak. „Tartsd meg őket!” Aztán nem egyedül akarja megtartani őket, hanem együtt látja az Atyával, mintegy rábízza az Atyára. És azt kéri számukra, amit legfontosabbnak tart: „tartsd meg őket a te nevedben!”. A név a lelkületet, a szellemet jelenti. Tartsd meg őket a te lelkületedben, a Szentháromságos életben.

A Szentháromság jelképe van a püspöki címeremen. Az Atya, Fiú és Szentlélek, három személy szeretetkapcsolata és egysége mintaképe az Egyháznak, minden egyházmegyének és közösségnek. Egység a sokféleségben. A lángnyelvek a sokféleséget és Szentlélek tüzét is jelképezik. Egyházmegyénkben a sokféleség még nagyobb hangsúlyt kap. Ez jelenti a másik elfogadását és a tiszteletet a másik iránt, akinek esetleg más a nyelve, kultúrája, talán gondolkodásmódja is. Ez a lelkület segít, hogy egymást nagyra becsüljük, és ahol lehet, segítsük egymást. A kulcsszó: Együtt. Mert csak együtt vagyunk képesek Istennek művén eredményesen dolgozni.

(Pál József Csaba, megyéspüspök)