Pásztorbot

a püspöki méltóság és hatalom jelvénye.

Gyűrű:

a helyi egyház iránti hűség jelvénye. A püspök arra van hívatva, hogy megőríze Krisztus jegyesét, az Egyházat hitben és szentségben.

Mitra:

Infula, püspöksüveg: a latin szertartásban főpapi dísz és méltóságjel, melyet csak a liturgiában viselnek be- és kivonuláskor, olvasmányok alatt, áldás osztásakor.

Melkereszt:

Latinul: pectorale. Korán szokásba jött a keresztények között a nyakba akasztott vagy ruhára erősített kisebb kereszt viselése. A 12. sz.-tól a reverendán és a miseruha alatt viselt kereszt püspöki, apáti, prelátusi jel. Ma csak a pápa és püspökök viselhetik. Jele annak, hogy Krisztus keresztjének misztériumában alakítja a felszentelt az életét, amely már a diakónus szenteléssel  elkezdődik.