Elhunyt papjaink

Elhunyt papjaink2020-10-08T12:56:49+03:00

Kisjenői plébános
Groza Dan 1966. szeptember 30-án született a Máramaros megyei Nagybányán,
Groza János és Ilonka gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A temesvári székesegyházban 1992. április 25-én Kräuter Sebestyén megyéspüspök szentelte pappá.

Groza Dan plébános állomáshelyei:

1992 – 1993                Resicabánya, segédlelkész
1993 – 1994                Temesvár II Gyárváros, segédlelkész
1994 – 2012                Csanád és Óbéb, plébániai kormányzó, majd plébános
2012 – 2019                Kisjenő, plébános
2003 – 2019                A Bánsági Kolping Család regionális prézese
1996 – 2012                A Csanádi Kolping Család prézese
2012 – 2019                A Kisjenői Kolping Család prézese
Elhunyt súlyos betegség után 2019. május 13-án, a Boldogságos Szűz Mária Fatimai Jelenésének napján.

A feltámadásba vetett keresztény reményünkkel és mély szomorúságával a temesvári egyházmegye mindenkit tájékoztat arról, hogy ma, 2015. szeptember 30-án, Fechetă, Virgil atya a Mennyei Atyjának házába lépett, Virgill Fechetă, az egyházmegyénk papja, aki az egyházmegyében a misszionáriusi munkákért volt felelős.
Fechetă atya 1973. augusztus 30-án született Hunyadon, családja eredetileg Moldovából származik. A papságra való felkészülést az Jászvásári és a Gyulafehérvári szemináriumokban szerezte meg, aki a temesvári egyházmegye teológiai hallgatója ként volt felvéve. Kräuter Sebestyén püspök szentelte pappá 1998. június 27-én  a Temesvári székesegyházban. Viszonylag rövid, de gyümölcsöző lelkészi tevékenysége során több állomáshelye is volt:
Resicabánya I. „Havasboldogasszony“ segédlelkészként (1998-1999),
Oravicabánya, plébáni kormányzó (1999-2011),
Szentannán, plébáni kormányzó (2011-2012),
Temesszlatina plébáni kormányzó (2012-2015).

Szellemi asszisztens volt a Romániai Páli Szent Vince Jótékonysági Egyesületek Szövetségének is. Az oravicabányai tevékenysége során Fechetă atya egyben a Krassó esperesség titkárának feladatát is ellátta, ugyanakkor koordinálta a Maria-Ciclova, hegyvidéki zarándokhelyének a tevékenységét is. Fechetă, Virgil atya ma, 2015. szeptember 30-án, a kora reggeli órákban elhunyt Temesváron, az “Isteni irgalmasság házában”, a súlyos szenvedés után.

nyugalmazott krassóvári plébános
Katić György 1959. április 10-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron,
Katić Marius és Maria gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán kezdte meg, majd a Iași-i Hittudományi Főiskolán fejezte be. A iași-i székesegyházban 1986. június 29-én dr. Ioan Robu Cellae in Proconsulari címzetes püspök szentelte pappá.

Katić György ny. plébános állomáshelyei:
1986 – 1988                Temesvár-Gyárváros, segédlelkész
1988 – 1992                Resicabányai Havas Boldogasszony templom,  segédlelkész
1992 – 2014                Krassóvár, plébániai kormányzó, majd plébános
A pasztorációból 2014. szeptember 1-jén vonult vissza.
Kezdetben a zsombolyai plébánián, majd a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban, végül pedig a a csáki Caritas Szervezet
Emmaus idősek otthonában lakott, ahol 2019. április 2-án hajnalban elhunyt.

Emmaus idősek otthonában lakott, ahol 2019. április 2-án hajnalban elhunyt.

Doctor Theologiae
Született 1967. november 14-én, Temesváron.
Pappá szentelte boldog emlékű Kräuter Sebestyén püspök 1992. április 25-én a temesvári székesegyházban.

Martin Neagu teológiai doktor állomáshelyei:

1992                Karánsebes, segédlelkész
1993                Lugos, segédlelkész
1998                Oravicabányán plébániai kormányzó
1999-2018      Karánsebesen plébániai kormányzó / plébános
Szörényi esperesi kerület titkára

 1. május 27-én, hírtelen elhunyt Karánsebesen, Szentháromság vasárnapján.

pápai prelátus, a temesvári Szent György székesegyház székeskáptalanjának nyugalmazott nagyprépostja
Túry László 1928. május 7-én a Temes megyei Dézsánfalván született,
Túry Pál és Adél gyermekeként.
A temesvári Piarista Főgimnázium végezőseként 1951 után követte szüleit a bărăgani száműzetésbe. Teológiai tanulmányait a Temesvári Hittudományi Főiskolán kezdte meg, majd a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán fejezte be. A gyulafehérvári székesegyházban 1957. április 28-án Márton Áron püspök szentelte pappá.

Túry László pápai prelátus állomáshelyei:

1957 – 1959                Németszentpéter, segédlelkész
1959 – 1964                Újarad, segédlelkész
1964 – 1980                Óbéb, plébániai kormányzó
1980 – 1994                Kisiratos, plébános és aradi esperes
1994 – 2009                Temesvár VI Újkissoda, plébános.

 1. augusztus 15-én a temesvári Szent György székeskáptalan kanonokjává – Canonicus Senior –, 2002. szeptember 23-án pedig nagypréposttá nevezték ki.
 2. január 15-én Szent II. János Pál pápa a pápai prelátus címet adományozta Túry Lászlónak.

Nyugalomba 2009. október 1-jén vonult, és a csáki Caritas Szervezet idősek otthonában lakott, ahol 2019. március 21-én elhunyt.

kiskrassói plébános
Marijan Tyinkul 1949. március 17-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron
Petru és Maria Tyinkul gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte.
A gyulafehérvári székesegyházban 1974. június 23-án Márton Áron püspök szentelte pappá.

Marijan Tyinkul plébános állomáshelyei:

 1. szeptember 1-től Kiskrassón, kezdetben plébániai kormányzó, majd plébános
  2000-2018  a Temesvári Egyházmegye Papi Szenátusának kinevezett tagja
 2. december 11-éntiszteletbeli esperessé nevezték ki
 3. február 17-én hirtelen elhunyt a kiskrassói plébánián.

Hegedűs János 1949. március 24-én született a Maros megyei Vadadon, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. Teológiai tanulmányait 1975-1981. között a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári székesegyházban 1981. június 21-én Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Hegedűs János plébános állomáshelyei:
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében:
– 1981-től 1982-ig – Gyimesközéplok
– 1982-től 1983-ig – Csíkszereda I., Szent Kereszt főplébánia
– 1983-től 1984-ig – Marosvásárhely I.
– 1984-től 1994-ig – Szentágota

A Temesvári Egyházmegyében 1994-től:
– 1994-1995. között – Perjámos
– 1995-től 1999-ig – Németszentpéter
– 1999. október 13-tól – Arad-Belváros
– 1999. november 16-tól – Simonyifalva

Hegedűs János plébános 2020. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén súlyos betegség után elhunyt az Arad megyei Öthalmon. Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára.

A Temesvári Püspökség megrendülten, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Sima N. Mihai Milan temesszlatinai plébános augusztus 24-én hirtelen elhunyt.

Sima N. Mihai a krassóvári plébániához tartozó Nermeden született 1988. február 6-án.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 2013. július 6-án szentelte pappá Roos Márton temesvári megyés püspök a temesvári dómban.

2013 és 2014 között a szerbiai Törökbecsén szolgált (nagybecskereki egyházmegye), majd 2014-2015 között Temesváron a gyárvárosi plébánia segédlelkésze volt. 2015-től rövid földi életútjának utolsó pillanatáig a temesszlatinai plébánián plébániai kormányzóként szolgált.

Petar Dobra 1952. május 11-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron Ioan és Marta Dobra gyermekeként.
Teológiai tanulmányait 1971-től a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte.
A gyulafehérvári székesegyházban 1977. június 19-én Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Petar Dobra plébános szolgálati helyei:

 1. szeptember 1-től Resicabányán segédlelkész
 2. december 1-től Temesszlatinán és Szagyva filiában plébániai kormányzó
 1. április 1-től Krassócsörgőn plébános, ahol 1990 augusztusától időlegesen átvette a dognácskai plébánia, illetve a kenygeltói és vizesi filiák, valamint Marijan Tinkul plébános halálát követően a kiskrassói plébánia lelkipásztori ellátását is.

Petar Dobra plébános 2020. szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén elhunyt.

Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára.

Go to Top