Elhunyt papjaink

Elhunyt papjaink2023-05-13T17:40:45+03:00

Ciuraru János 1961. július 3-án született a Bákó megyei Nagypatakon.
Teológiai tanulmányait 1983-1989. között a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári főszékesegyházban 1989. június 25-én Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Ciuraru János plébános szolgálati helyei:

1989–1994    Temesvári székesegyház, segédlelkész a román anyanyelvű hívek pasztorációjában
1994–2000    Temesrékás, plébániai kormányzó
2000–2001    Temesvár, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója
2001–2022    Pankota, plébániai kormányzó / plébános
2008               Szentanna, „ad interim“ plébános
2017–2018    A papi szenátus tagja
2017               Tiszteletbeli esperes
2019–2022   Szentanna, plébániai kormányzó / plébános

N Y U G O D J É K  B É K É B E N !

Petar Dobra 1952. május 11-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron Ioan és Marta Dobra gyermekeként.
Teológiai tanulmányait 1971-től a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte.
A gyulafehérvári székesegyházban 1977. június 19-én Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Petar Dobra plébános szolgálati helyei:

 1. szeptember 1-től Resicabányán segédlelkész
 2. december 1-től Temesszlatinán és Szagyva filiában plébániai kormányzó
 1. április 1-től Krassócsörgőn plébános, ahol 1990 augusztusától időlegesen átvette a dognácskai plébánia, illetve a kenygeltói és vizesi filiák, valamint Marijan Tinkul plébános halálát követően a kiskrassói plébánia lelkipásztori ellátását is.

Petar Dobra plébános 2020. szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén elhunyt.

Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára.

Dumitresc Mihai-Titi 1966. október 14-én született a Hunyad megyei Pusztakalánban.
A temesvári székesegyházban 1992. április 25-én Kräuter Sebestyén püspök szentelte pappá.
Dumitresc Mihail-Titi plébános szolgálati helyei:
1992                Temesvár III. Erzsébetváros, segédlelkész
1994                Nagyszentmiklós, plébános
1995                Perjámos, plébános
1999                Perjámos és Németszentpéter, plébános
2002                Csanádi esperes, plébánosi feladatköre megtartásával
2008                Lugos, plébános
2009                Szörényi esperes, plébánosi feladatköre megtartásával
2017                A Szent György székesegyház tiszteletbeli kanonokja
2018                A hegyvidéki főesperesség főesperese.

N Y U G O D J É K  B É K É B E N !

A feltámadásba vetett keresztény reményünkkel és mély szomorúságával a temesvári egyházmegye mindenkit tájékoztat arról, hogy ma, 2015. szeptember 30-án, Fechetă, Virgil atya a Mennyei Atyjának házába lépett, Virgill Fechetă, az egyházmegyénk papja, aki az egyházmegyében a misszionáriusi munkákért volt felelős.
Fechetă atya 1973. augusztus 30-án született Hunyadon, családja eredetileg Moldovából származik. A papságra való felkészülést az Jászvásári és a Gyulafehérvári szemináriumokban szerezte meg, aki a temesvári egyházmegye teológiai hallgatója ként volt felvéve. Kräuter Sebestyén püspök szentelte pappá 1998. június 27-én  a Temesvári székesegyházban. Viszonylag rövid, de gyümölcsöző lelkészi tevékenysége során több állomáshelye is volt:
Resicabánya I. „Havasboldogasszony“ segédlelkészként (1998-1999),
Oravicabánya, plébáni kormányzó (1999-2011),
Szentannán, plébáni kormányzó (2011-2012),
Temesszlatina plébáni kormányzó (2012-2015).

Szellemi asszisztens volt a Romániai Páli Szent Vince Jótékonysági Egyesületek Szövetségének is. Az oravicabányai tevékenysége során Fechetă atya egyben a Krassó esperesség titkárának feladatát is ellátta, ugyanakkor koordinálta a Maria-Ciclova, hegyvidéki zarándokhelyének a tevékenységét is. Fechetă, Virgil atya ma, 2015. szeptember 30-án, a kora reggeli órákban elhunyt Temesváron, az „Isteni irgalmasság házában”, a súlyos szenvedés után.

Kisjenői plébános
Groza Dan 1966. szeptember 30-án született a Máramaros megyei Nagybányán,
Groza János és Ilonka gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A temesvári székesegyházban 1992. április 25-én Kräuter Sebestyén megyéspüspök szentelte pappá.

Groza Dan plébános állomáshelyei:

1992 – 1993                Resicabánya, segédlelkész
1993 – 1994                Temesvár II Gyárváros, segédlelkész
1994 – 2012                Csanád és Óbéb, plébániai kormányzó, majd plébános
2012 – 2019                Kisjenő, plébános
2003 – 2019                A Bánsági Kolping Család regionális prézese
1996 – 2012                A Csanádi Kolping Család prézese
2012 – 2019                A Kisjenői Kolping Család prézese
Elhunyt súlyos betegség után 2019. május 13-án, a Boldogságos Szűz Mária Fatimai Jelenésének napján.

Hegedűs János 1949. március 24-én született a Maros megyei Vadadon, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. Teológiai tanulmányait 1975-1981. között a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári székesegyházban 1981. június 21-én Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Hegedűs János plébános állomáshelyei:
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében:
– 1981-től 1982-ig – Gyimesközéplok
– 1982-től 1983-ig – Csíkszereda I., Szent Kereszt főplébánia
– 1983-től 1984-ig – Marosvásárhely I.
– 1984-től 1994-ig – Szentágota

A Temesvári Egyházmegyében 1994-től:
– 1994-1995. között – Perjámos
– 1995-től 1999-ig – Németszentpéter
– 1999. október 13-tól – Arad-Belváros
– 1999. november 16-tól – Simonyifalva

Hegedűs János plébános 2020. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén súlyos betegség után elhunyt az Arad megyei Öthalmon. Emléke, hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példamutató marad mindannyiunk számára.

nyugalmazott krassóvári plébános
Katić György 1959. április 10-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron,
Katić Marius és Maria gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán kezdte meg, majd a Iași-i Hittudományi Főiskolán fejezte be. A iași-i székesegyházban 1986. június 29-én dr. Ioan Robu Cellae in Proconsulari címzetes püspök szentelte pappá.

Katić György ny. plébános állomáshelyei:
1986 – 1988                Temesvár-Gyárváros, segédlelkész
1988 – 1992                Resicabányai Havas Boldogasszony templom,  segédlelkész
1992 – 2014                Krassóvár, plébániai kormányzó, majd plébános
A pasztorációból 2014. szeptember 1-jén vonult vissza.
Kezdetben a zsombolyai plébánián, majd a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban, végül pedig a a csáki Caritas Szervezet
Emmaus idősek otthonában lakott, ahol 2019. április 2-án hajnalban elhunyt.

Emmaus idősek otthonában lakott, ahol 2019. április 2-án hajnalban elhunyt.

NAKOV NIKOLA esperes, ny. vingai plébános
Nakov Nikola 1940. január 21-én született a Temes megyei Óbesenyőn Maria és Matia gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári székesegyházban 1964. április 5-én Márton Áron püspök szentelte pappá.

Nakov Nikola lelkipásztor szolgálati helyei:

I. 01.- XI. 01.    Óbesenyő, segédlelkész
1965 - 1966        Temesgyarmat, segédlelkész
1966 - 1998        Vinga, plébániai kormányzó, majd plébános
1991 – 1992        Németság és Temeskeresztes, plébániai kormányzó
1998 - 2022        betegnyugdíjba kényszerült, majd nyugalomba vonult

1990-ben kinevezték a vingai esperesi kerület esperesévé – Vicarius Foraneus – és a temesvári egyházmegye Szent Gellért Caritas szervezetének revizorává
Nikola Nakov ny. plébános 1998-ban súlyos és hosszan tartó betegség miatt visszavonult az aktív pasztorációból, a fivére és sógornője családjához költözött.
Egy ideig a csáki Emmaus idősotthon lakója volt.
Vasárnap, 2022. július 17-én hunyt el.

N Y U G O D J É K  B É K É B E N !

Doctor Theologiae
Született 1967. november 14-én, Temesváron.
Pappá szentelte boldog emlékű Kräuter Sebestyén püspök 1992. április 25-én a temesvári székesegyházban.

Martin Neagu teológiai doktor állomáshelyei:

1992                Karánsebes, segédlelkész
1993                Lugos, segédlelkész
1998                Oravicabányán plébániai kormányzó
1999-2018      Karánsebesen plébániai kormányzó / plébános
Szörényi esperesi kerület titkára

 1. május 27-én, hírtelen elhunyt Karánsebesen, Szentháromság vasárnapján.

A Temesvári Püspökség megrendülten, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Sima N. Mihai Milan temesszlatinai plébános augusztus 24-én hirtelen elhunyt.

Sima N. Mihai a krassóvári plébániához tartozó Nermeden született 1988. február 6-án.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 2013. július 6-án szentelte pappá Roos Márton temesvári megyés püspök a temesvári dómban.

2013 és 2014 között a szerbiai Törökbecsén szolgált (nagybecskereki egyházmegye), majd 2014-2015 között Temesváron a gyárvárosi plébánia segédlelkésze volt. 2015-től rövid földi életútjának utolsó pillanatáig a temesszlatinai plébánián plébániai kormányzóként szolgált.

pápai prelátus, a temesvári Szent György székesegyház székeskáptalanjának nyugalmazott nagyprépostja
Túry László 1928. május 7-én a Temes megyei Dézsánfalván született,
Túry Pál és Adél gyermekeként.
A temesvári Piarista Főgimnázium végezőseként 1951 után követte szüleit a bărăgani száműzetésbe. Teológiai tanulmányait a Temesvári Hittudományi Főiskolán kezdte meg, majd a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán fejezte be. A gyulafehérvári székesegyházban 1957. április 28-án Márton Áron püspök szentelte pappá.

Túry László pápai prelátus állomáshelyei:

1957 – 1959                Németszentpéter, segédlelkész
1959 – 1964                Újarad, segédlelkész
1964 – 1980                Óbéb, plébániai kormányzó
1980 – 1994                Kisiratos, plébános és aradi esperes
1994 – 2009                Temesvár VI Újkissoda, plébános.

 1. augusztus 15-én a temesvári Szent György székeskáptalan kanonokjává – Canonicus Senior –, 2002. szeptember 23-án pedig nagypréposttá nevezték ki.
 2. január 15-én Szent II. János Pál pápa a pápai prelátus címet adományozta Túry Lászlónak.

Nyugalomba 2009. október 1-jén vonult, és a csáki Caritas Szervezet idősek otthonában lakott, ahol 2019. március 21-én elhunyt.

kiskrassói plébános
Marijan Tyinkul 1949. március 17-én született a Krassó-Szörény megyei Krassóváron
Petru és Maria Tyinkul gyermekeként.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte.
A gyulafehérvári székesegyházban 1974. június 23-án Márton Áron püspök szentelte pappá.

Marijan Tyinkul plébános állomáshelyei:

 1. szeptember 1-től Kiskrassón, kezdetben plébániai kormányzó, majd plébános
  2000-2018  a Temesvári Egyházmegye Papi Szenátusának kinevezett tagja
 2. december 11-éntiszteletbeli esperessé nevezték ki
 3. február 17-én hirtelen elhunyt a kiskrassói plébánián.

Az örök hazába távozott Z I L A H I   A N D R Á S   J Á N O S kisiratosi plébános

Zilahi András János 1955. január 6-án született a Temes megyei Máslakon.
Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári főszékesegyházban 1982. június 20-án Jakab Antal püspök szentelte pappá.

Zilahi András János plébános szolgálati helyei:
1982-1983 Temesvár III. Erzsébetváros plébánia, mint segédlelkész;
1983-1991 Máslak plébánia, Temesfüves filiával, mint plébániai kormányzó, majd sorra átvette a környező közösségeket: Németremete, Saroltavár ésTemesjenő;
1991 Pécska plébánia, mint segédlelkész;
1991-1994 Tornya plébánia, mint segédlelkész;
1994-2022 Kisiratos plébánia, Szentmáton, Mácsa és Kürtös filiákkal, mint plébános.

Elhunyt 2022. október 1-jén hajnalban Kisiratoson, türelemmel viselt hosszú betegség után.

Go to Top