Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, hétfőn, 8 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök rekviemet celebrált a temesvári egyházmegye elhunyt főpásztorai, kanonokai, lelkipásztorai és a hívek lelki üdvéért. A szentmisén koncelebrált Dirschl Johann általános helynök, a temesvár-belvárosi közösség plébánosa, Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános, Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, Jäger Adalbert temesvár-újkisodai plébános, Augustinov György, a bolgár személyi plébánia plébánosa és Hajdú József ny. lelkipásztor.
Bevezetőjében a megyés püspök Isten irgalmát kérte a jelenlévők, továbbá mindazok számára, akik elköltöztek ebből a világból.
Román nyelvű szentbeszédében Augustinov György plébános az egyházmegye elhunyt elöljárói közül Augustin Pacha püspökről, Boros Béla címzetes érsekről és Kräuter Sebestyén főpásztor alakját idézte meg, saját emlékei alapján. – Gyulafehérváron voltam a kántoriskolában, amikor eljutott hozzánk a hír, hogy Augustin Pacha püspököt kiengedték a börtönből. Nagy öröm volt, de azt is meghallottuk, hogy beteg. Olyannyira szabad volt, hogy visszatérve Temesvárra nem engedték meg neki, hogy bemenjen a székesegyházba. Az ő idejéből származó sok szentképen olvasható egy-egy üzenet a gyermekek számára: ne múljon el nap ima nélkül, ne múljon el péntek böjt nélkül, ne múljon el vasárnap szentmise nélkül, ne múljon el húsvét gyónás nélkül. Boros Béla címzetes érseknél megérintett az, hogy a börtönből az első útja Máriaradnára vezetett, a Szűzanyához. Kräuter Sebestyén püspökre pedig még sokan emlékeznek, jószívű ember volt, tele jóindulattal. Végezetül, rájuk gondolva, Szent Pél szavai jutnak eszünkbe: A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét – mondotta a szónok.
A szentmise zenei részét Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista látta el.

A temesvári Püspökség sajtóirodája