Szeptember 28-án, szerdán 19 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony római katolikus plébániatemplomban megemlékeztek arról, hogy 245 éve áldották meg a város első római katolikus templomát. Az ünnepélyes szentmisét két nyelven Pălie Veniamin helyi plébános celebrálta, Viorel Costinar târnovai görögkatolikus lelkipásztor jelenlétében. Az ünnepi szentmise zenei szolgálatát a Harmonia Sacra kórus látta el George Colța karvezető irányításával. Orgonán játszott Maria Surdu és Patrick Paulescu.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség levéltárosa, Dr. Claudiu Sergiu Călin által szolgáltatott adatok szerint a katolikus közösség korai történelmét több mérföldkő jellemzi:

– 1770. június 29.: Listát készítenek az első 81 személyről (50 férfi, 12 nő, 14 gyermek és 5 szolga), katolikus hívekről, akik Resicabányán (Reșița Montană, ahogyan ma is hívják ezt a városrészt) tartózkodtak, még az első ipari létesítmények megépülése előtt. A túlnyomó többség német nemzetiségű volt, de jegyzékbe vettek cseheket, magyarokat és románokat is;

– 1770. július 6.: Oravicabánya hegyi vezetése megkéri Franz Anton Engl zu Wagrain püspököt, hogy rendeletben küldje a krassóvári ferences szerzetesek egyikét Resicabányára, hogy vasárnaponként és ünnepnapokon szentmisét celebráljon az itteni katolikus híveknek;

– 1771. július 3.: P. Michael Grozdich ferences szerzetes, a krassóvári plébánia plébániai kormányzója megáldja az első két vasércolvasztó kemencét, és ezt bejegyzi a krassóvári anyakönyvbe, amely az 1758-1773-as évek keresztelési, házasságkötési és temetési adatait tartalmazza.

– 1772: megalapítják a resicabányai római katolikus plébániát, amelynek első plébánosa Adam Pilzbach egyházmegyés pap, aki 1776-ig marad itt, majd Dognácskára költözik.

– 1776-ban a császári-királyi pénzügyi adminisztráció hivatalosan elismeri a plébánia megalapítását, ezért néha ez az évszám jelenik meg a resicabányai katolikus pasztoráció kezdeteként. Annyi bizonyos, hogy 1770 és 1772 között a krassóvári ferencesek látták el a fiatal resicabányai filia híveinek lelkigondozását. 1770-ben megáldották a katolikus temetőt (ma 2-3. számú temető).

– 1777. szeptember 28.: Resicabányán megáldják az első római katolikus templomot. Kezdettől fogva ugyanaz a titulusa volt, mint ma: Havas Boldogasszony. A szentelés celebránsa Pr. Joseph Ermon, boksánbányai plébános, akit az akkori általános helynök delegált erre a célra. Részt vett Adam Pilzbach, dognácskai plébános és Franz Somer resicabányai plébános az egész közösséggel együtt. A templommal egyidőben épült a plébánia épülete és egy kétosztályos iskola is (1776 és 1777 között), mindezek egymás mellett.

Erwin Josef Țigla közlése nyomán a temesvári Püspökség sajtóirodája