Augusztus 28-án, szerdán 12 órakor, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye püspöki palotájában az Egyházmegye szerzetesei és papjai ünnepség keretében köszöntötték Dr. h.c. Roos Márton, ny. temesvári főpásztort, püspökké szentelésének 20. évfordulója alkalmából. A jubileum kapcsán ünnepi beszédet mondott Pál József Csaba, a temesvári megyéspüspök és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök. A jubileumi ünnepség kezdetén József püspök 20 fehér és egy sárga rózsából álló kosarat nyújtott át főpásztor elődjének, felsorolva püspöki tevékenységének 20 olyan mozzanatát, amelyért a papok, a hívek és a jelenlegi püspök köszönetet szeretnének neki mondani, a sárga rózsa pedig a külön meg nem nevezett történéseket szimbolizálta. Pál püspök német, magyar és román nyelven tartott beszédének záró része magában foglalta személyes köszönetét Roos püspök idei munkájáért és erkölcsi támogatásáért.
Böcskei László nagyváradi főpásztor a Roos Márton ny. püspök felszentelése előtti időkre emlékezett, kezdve a szeminárium éveivel, amelyeket Gyulafehérváron kezdett meg, folytatva a stimpfachi tevékenységével, a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyében, majd felelevenítette a kinevezés napját, amely egybeesett az akkori főpásztor édesapjának halála napjával. Böcskei László püspök elsősorban a nyugalmazott főpásztor pasztorális munkáért, az egyházmegyéért és a papságért kifejtett áldozatos munkáját emelte ki.
A két felszólalást követően Roos Márton ny. püspök egy tragikus de egyben lenyűgöző példát említett egy ágyban fejvő fiatalemberről, akit püspöki látogatásai során ismert meg. Mint mondotta, mindig imával gondol a betegekre, az idősekre és az összes hívőre, akik a plébániákon a papjai melett állnak. Végül köszönetet mondott a temesvári és a nagyváradi megyéspüspöknek az ünnepi pillanatokért.
Roos Márton ny. főpásztort két évtizeddel ezelőtt, 1999. augusztus 28-án, Szt. Ágoston emléknapján, dr. Jean-Claude Perisset érsek, akkori apostoli nuncius, dr. Gyulay Endre szeged-csanádi püspök és Johannes Kreidler rottenburg-stuttgarti segédpüspök szentelte püspökké. Főpásztori tevékenysége alatt 32 papot és két püspököt, több kápolnát és templomot szentelt fel, vezetésével újították fel a máriaradnai komplexumot és kezdték meg a temesvári Szent György székesegyház felújítását. A nyugalmazott püspök uganakkor számos kötet szerzője, amelyekben a Csanádi / Temesvári Egyházmegye, valamint a máriaradnai kolostor történetét, a Szent Gellért életét és a Bánság történetét dolgozta fel.
(Szöveg&fotó: Claudiu Călin)