Ma, február 23-án a Szentszék Sajtóirodája bejelentette, hogy Ferenc pápa Giampiero Gloder teldei címzetes érseket kinevezte Románia és a Moldovai Köztársaság új apostoli nunciusává.
Románia katolikus püspökei örömmel üdvözlik a Szentatya döntését, és már most imáikkal kísérik az új nuncius romániai szolgálatát.
Az előző nuncius, Miguel Maury Buendía érsek 2023. április 13-án fejezte be romániai szolgálatát, amikor Nagy-Britannia apostoli nunciusává nevezték ki. Romániai diplomáciai missziója során több katolikus püspök kinevezéséről gondoskodott, és koordinálta Szentatyánk, Ferenc pápa Romániában tett apostoli látogatását, amelyre 2019. május 31. és június 2. között került sor.
Giampiero Gloder érsek, a Romániába és a Moldovai Köztársaságba delegált új apostoli nuncius olasz nemzetiségű, és legutóbbi diplomáciai küldetése Kubában volt, ahova 2019. október 11-én nevezték ki. Diplomáciai tapasztalatai elsősorban a Rómában töltött szolgálati idejéhez kapcsolódnak, mint a Pápai Egyházi Akadémia elnöke, illetve a vatikáni és guatemalai hivatalokhoz. Gloder érsek az olasz anyanyelvén kívül beszél franciául, angolul és spanyolul is.
Az apostoli nuncius a Szentszék állandó diplomáciai képviselője egy államnál vagy nemzetközi szervezetnél, azaz a diplomáciai képviselet vezetője.
Az 1961-es bécsi egyezmény által jóváhagyott nemzetközi jogi szabályok szerint az apostoli nuncius rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti ranggal és ugyanazokkal a jogosítványokkal rendelkezik, mint bármely más nagykövet. Romániában az apostoli nuncius egyben a diplomáciai testület dékánja is.
Az új apostoli nuncius bukaresti érkezésének időpontját még nem jelentették be.

Ft. Francisc Ungureanu
A Romániai Katolikus Püspöki Kar főtitkára

Giampiero Gloder 1958. május 15-én született a vicenzai Asiagóban (Olaszország). A páduai nagyszemináriumban folytatott filozófiai és teológiai tanulmányait követően, 1983. június 4-én szentelték pappá a páduai egyházmegye számára.
1986-ban Rómába küldték, ahol 1990-ben kánonjogi doktori titulust szerzett az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen, majd a Pápai Gergely Egyetemem folytatta teológiai tanulmányait, ahol 1992-ben teológiai doktorátust szerzett. 1988 és 1992 között a Pápai Egyházi Akadémián tanult, majd a Szentszék diplomáciai szolgálatában kezdte meg tevékenységét 1992-ben attaséként, majd később titkár lett a guatemalai apostoli nunciatúrán 1995-ig.
1995-től 2009-ig az államtitkárság tisztviselőjeként dolgozott, az általános ügyek osztályán, 2009 és 2013 között ugyanezen államtitkárság Különleges megbizatások Hivatalának vezetője volt.
Ferenc pápa 2013. szeptember 21-én Telde címzetes érsekévé és a Pápai Egyházi Akadémia elnökévé nevezte ki, majd az év október 24-én a vatikáni Szent Péter-bazilikában püspökké szentelte.
Gloder érsek 2013-tól 2019-ig a Pápai Egyházi Akadémia elnöke, 2014-től 2019-ig alkamarás volt. 2019. október 11-én kinevezték kubai apostoli nunciussá.
2007. február 5-én az Olasz Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

A Szentszék romániai képviselőinek kronológiája

Francesco Marmaggi (1920–1923)
Angelo Maria Dolci (1923–1933)
Valerio Valeri (1933–1936)
Andrea Cassulo (1936–1947)
Gerald Patrick O’Hara (1947–1950)
John Bukovsky, S.V.D. (1990–1994)
Janusz Bolonek (1995–1998)
Jean-Claude Périsset (1998–2007)
Francisco-Javier Lozano Sebastián (2007–2015)
Miguel Maury Buendía (2016–2023)