Pál József Csaba temesvári megyéspüspök 2019. szeptember 1-i dátummal  az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Ft. Pozsonyi Daniel eddigi lugosi segédlelkészt a lovrini plébánia plébániai kormányzójává nevezték ki.

Msgr. Wonerth László kanonokot, eddigi temesvár-szabadfalui plébánost in solidum megbízatású plébánossá nevezték ki a lugosi plébániára.

Ft. Ciubotaru Simon eddigi resicabánya-govondári plébános ugyanilyen minőségben a temesvár-szabadfalui plébánián folytatja tevékenységét.

Msgr. Augustinov Gjuka eddigi temesvár-mehalai plébánost a temesvári bolgár plébánia plébánosává nevezték ki.

Ft. Máthé Zoltán eddigi temesvár-mehalai segédlelkész ugyanitt pléniai kormányzóként folytatja tevékenységét.

Ft. Varga János, a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia eddigi segédlelkésze augusztus 1-től az arad-központi plébánián kisegítő lelkészként folytatja szolgálatát.

Ft. Filip Dorin Gyula csáki plébánost a temesvári és a dettai esperesi kerület esperesévé nevezték ki.

Ft. Puskás Attila eddigi nyárádselyei (GyulafehérváriFőegyházmegye) plébános ideiglenes lelkipásztori szolgálatra a temesvári egyházmegyébe érkezett, ahol resicabánya-govondári plébánosként tevékenykedik tovább.