A resicabánya-govândari római katolikus közösség képzeletbeli krónikájában az 1997-es évre vonatkozóan van egy fontos bejegyzés: a Szent Ferenc és Klára kápolna felszentelése szeptember 13-án. A liturgiát Kräuter Sebetyén püspök celebrálta, Alexandru Messian Lugoj görögkatolikus püspök, valamint több ortodox, evangélikus és református pap jelenlétében. Az ünnepségen részt vettek továbbá osztrák és német vendégek, valamint a Krassó-Szörény megyei hatóságok képviselői.
Október 4-én, kedden, Assisi Szent Ferenc liturgikus emléklnapján a Szentháromság templom melletti kápolnában ismét ünnepelni gyűltek össze a hívek: a szentmisét, valamint a kápolna fennállásának 25. évfordulóját.
Az évforduló pontifikális szentmisével kezdődött, amelyet Pál József Csaba megyés püspök celebrált a govândari Szentháromság-templomban, ahol a főpásztort a közösség nevében Puskás Attila plébános köszöntötte. Koncelebrált Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa és Bărbuț Augustin oravicabányai plébános. Ezt követően a hívek egy csoportja tett tanúságot arról, hogy mit jelent számukra ez a kápolna. – Azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk Istennek mindazért, amit eddig a közösség életében és a mi személyes életünkben tett. Szent Ferenc lelkisége 800 év után is vonzza az embereket, és külön köszönöm ennek a közösségnek, hogy tovább élteti a szeretet, a szolidaritás és a testvériség lángját – fogalmazott bevezetőjében a megyés püspök.
Szentbeszédében a főpásztor felidézte a Szent Ferenc és Szent Klára kápolna felépülésének körülményeit. – Harminc esztendővel ezelőtt itt nem volt más, csak egy gyomnövényekkel tarkított mező. Egy görögkatolikus pap segített nekem a kápolna építésére vonatkozó kérvény összeállításában. Így 1989-ben, december 26-án azonnal be tudtam nyújtani a kérelmemet az akkori városvezetésnek, és 1992 októberében felszentelhettük az alapkövet és a helyet, ahol a kápolna épülni fog.  A közösség imával és anyagilag is segített minket. Akkor tapasztaltam meg igazán, mit jelent, ha a hívek vállvetve dolgoznak egy ügyért – mondotta a megyés püspök.
A szentmise végén a jelenlévő lelkipásztorok és a hívek a Szent Ferenc és Szent Klára kápolnába vonultak, ahol Pál József Csaba megyés püspök imát mondott, majd szenteltvízzel hintette meg az épült falait és az egybegyűlteket.

A temesvári Püspökség sajtóirodája

Fotó: Thabitta Kozilek, Erwin Josef Țigla